Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module truyền thông Cimon PLC-S ( Communication Module)

Module truyền thông Cimon PLC-S ( Communication Module)

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Module OPC UA Cimon CM3-SP01OPC (10/100Base-T/TX, 2,000 Node(handling), 200 Node(Mon))

Module OPC UA Cimon CM3-SP01OPC (10/100Base-T/TX, 2,000 Node(handling), 200 Node(Mon))

Đọc tiếp
Vendor:

Module truyền thông 1 cổng RS-232+1 cổng RS-422/485 Cimon CM3-SP02ERS (RS232C, RS422/485, MODBUS RTU Master)

Module truyền thông 1 cổng RS-232+1 cổng RS-422/485 Cimon CM3-SP02ERS (RS232C, RS422/485, MODBUS RTU Master)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông 1 cổng RS-232+1 cổng RS485 Cimon CM3-SP02ERSC (RS232C (CDMA Packet/Circuit support), RS485)

Module truyền thông 1 cổng RS-232+1 cổng RS485 Cimon CM3-SP02ERSC (RS232C (CDMA Packet/Circuit support), RS485)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông 2 cổng RS-232 Cimon CM3-SP02ERR (RS232C 2CH. MODBUS RTU Master)

Module truyền thông 2 cổng RS-232Cimon CM3-SP02ERR (RS232C 2CH. MODBUS RTU Master)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông 2 cổng RS-232 Cimon CM3-SP02ERRC (RS232C 2ch(1ch : CDMA Packet/Circuit support))

Module truyền thông 2 cổng RS-232 Cimon CM3-SP02ERRC (RS232C 2ch(1ch : CDMA Packet/Circuit support))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông Ethernet Cimon CM3-SP01EET (10/100Mbps, UDP/TCP, TCP MODBUS Master)

Module truyền thông Ethernet Cimon CM3-SP01EET (10/100Mbps, UDP/TCP, TCP MODBUS Master)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module truyền thông Cimon PLC-S ( Communication Module)