Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module vào/ra tương tự Cimon PLC-S (Analog I/O)

Module vào/ra tương tự Cimon PLC-S (Analog I/O)

Hiển thị kết quả duy nhất

Module 2 kênh đầu vào + 2 kênh đầu ra tương tự Cimon CM3-SP04EAA (AI 2CH / AO 2CH Current Voltage)

Module 2 kênh đầu vào + 2 kênh đầu ra tương tự Cimon CM3-SP04EAA (AI 2CH / AO 2CH Current Voltage)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu ra tương tự Cimon CM3-SP04EOAI (AO 4CH Current Output)

Module 4 kênh đầu ra tương tự Cimon CM3-SP04EOAI (AO 4CH Current Output)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu ra tương tự Cimon CM3-SP04EOAV (AO 4CH Voltage Output)

Module 4 kênh đầu ra tương tự Cimon CM3-SP04EOAV (AO 4CH Voltage Output)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD Cimon CM3-SP04ERO (AI 4CH RTD)

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD Cimon CM3-SP04ERO (AI 4CH RTD)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ TC Cimon CM3-SP04ETO (AI 4CH TC)

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ TC Cimon CM3-SP04ETO (AI 4CH TC)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 4 kênh đầu vào tương tự Cimon CM3-SP04EAO (AI 4CH Current/Voltage)

Module 4 kênh đầu vào tương tự Cimon CM3-SP04EAO (AI 4CH Current/Voltage)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module Mux 4 kênh đầu vào tương tự Cimon CM3-SP04EAM (AI 4CH MUX (TC & RTD))

Module Mux 4 kênh đầu vào tương tự Cimon CM3-SP04EAM (AI 4CH MUX (TC & RTD))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module vào/ra tương tự Cimon PLC-S (Analog I/O)