Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module vào/ra số Cimon PLC CP/XP (Digital I/O)

Module vào/ra số Cimon PLC CP/XP (Digital I/O)

  • Photo-coupler contact and relay contact
  • LED displays running conditions
  • Terminal block type: Easy maintenance and installation

Showing 1–16 of 22 results

Module 16 kênh đầu ra Relay số DO Cimon CM1-YR16A (RELAY output 16 points, 2A/1pts.)

Module 16 kênh đầu ra Relay số DO Cimon CM1-YR16A (RELAY output 16 points, 2A/1pts.)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu ra Relay số DO Cimon CM1-YR16B (RELAY output 16 points, 3A/1pts.)

Module 16 kênh đầu ra Relay số DO Cimon CM1-YR16B (RELAY output 16 points, 3A/1pts.)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu ra Relay số DO Cimon CM1-YR16E (RELAY output 16 points, 2A/1pts.)

Module 16 kênh đầu ra Relay số DO Cimon CM1-YR16E (RELAY output 16 points, 2A/1pts.)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT16A (TR SINK Output 16 pts, 0.5A/1pts)

Module 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT16A (TR SINK Output 16 pts, 0.5A/1pts)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT16B (TR SOURCE Output 16 pts, 0.5A/1pts)

Module 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT16B (TR SOURCE Output 16 pts, 0.5A/1pts)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT16E (TR SINK Output 16 pts, 0.5A/1pts)

Module 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT16E (TR SINK Output 16 pts, 0.5A/1pts)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT16F (TR SOURCE Output 16 pts, 0.5A/1pts)

Module 16 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT16F (TR SOURCE Output 16 pts, 0.5A/1pts)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD16A (DC 24V Input 16pts, Sink/Source, On/OFF voltage 19V/11V)

Module 16 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD16A (DC 24V Input 16pts, Sink/Source, On/OFF voltage 19V/11V)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD16B (DC 24V Input 16pts, Sink/Source, On/OFF voltage 15V/12V)

Module 16 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD16B (DC 24V Input 16pts, Sink/Source, On/OFF voltage 15V/12V)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 16 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD16E (DC 24V Input 16pts, Sink/Source, On/OFF voltage 19V/11V)

Module 16 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD16E (DC 24V Input 16pts, Sink/Source, On/OFF voltage 19V/11V)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT32A (TR SINK Output 32 pts, 0.2A/1pts)

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT32A (TR SINK Output 32 pts, 0.2A/1pts)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT32B (TR SOURCE Output 32 pts, 0.2A/1pts)

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT32B (TR SOURCE Output 32 pts, 0.2A/1pts)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT32E (TR SINK Output 32 pts, 0.2A/1pts)

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT32E (TR SINK Output 32 pts, 0.2A/1pts)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT32F (TR SOURCE Output 32 pts, 0.2A/1pts)

Module 32 kênh đầu ra số DO Cimon CM1-YT32F (TR SOURCE Output 32 pts, 0.2A/1pts)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD32B (DC 24V Input 32pts, Sink/Source, On/OFF voltage 15V/12V)

Module 32 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD32B (DC 24V Input 32pts, Sink/Source, On/OFF voltage 15V/12V)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module 32 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD32C (DC 24V Input 32pts, Sink/Source, On/OFF voltage 19V/11V)

Module 32 kênh đầu vào số DI Cimon CM1-XD32C (DC 24V Input 32pts, Sink/Source, On/OFF voltage 19V/11V)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
1 2

Module vào/ra số Cimon PLC CP/XP (Digital I/O)