Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

PLANET Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị hãng Planet tại Việt Nam

PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 8-Cổng 10/100/1000Mbps + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GSD-1002M

8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Managed Desktop Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 8-Cổng 10/100/1000Mbps + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GSD-1020S

8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet GS-4210-16P4C

16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 2-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 6-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GS-4210-8HP2S

2-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 6-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 8-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 10/100/1000T + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GS-4210-8P2T2S

8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GS-4210-16P2S

16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE++ plus 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet GS-4210-16UP4C

16-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE++ plus 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16-Cổng Layer 2 Managed Gigabit Ethernet Switch W/2 SFP Planet GS-4210-16T2S

16-Port Layer 2 Managed Gigabit Ethernet Switch W/2 SFP Interfaces

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GS-4210-24P2S

24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet GS-4210-24P4C / GS-4210-24PL4C

24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET
1 2 3 4 5 6 7