Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bo mạch máy tính đơn (PICMG Single Board Computer)

Bo mạch máy tính đơn (PICMG Single Board Computer),PICMG 1.3 Full-size SBC, PICMG 1.3 Half-size SBC Axiomtek, Nexcom

The PICMG 1.3 full-size CPU card is ideal for performance-demanding and bandwidth concern applications, and the PICMG 1.3 half-size CPU card is specially designed for space concern but performance applications.The PICMG 1.0 full-size CPU card is focused on multiple-slot PCI and ISA expansion demands

Hiển thị tất cả 13 kết quả

Bo mạch PICMG 1.0 Full-size SBC Axiomtek SBC81210

SBC81210
PICMG 1.0 Full-size CPU Card with LGA1155 Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor, Intel® B65/Q67, VGA and Dual LANs

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bo mạch PICMG 1.3 Full-size SBC Axiomtek SHB106

SHB106
PICMG 1.3 Full-size CPU Card with LGA1155 Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor, Intel® Q67, VGA, Dual LANs and Audio

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bo mạch PICMG 1.3 Full-size SBC Axiomtek SHB108

SHB108
PICMG 1.3 Full-size CPU Card with LGA1155 Intel® Core™ i7/i5/i3 & Xeon® Processor, Intel® C206, VGA, Dual LANs, Audio and ECC Memory

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bo mạch PICMG 1.3 Full-size SBC Axiomtek SHB120

SHB120
PICMG 1.3 Full-size CPU Card with LGA1155 3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor, Intel® Q77, SATA3, USB 3.0, VGA/DVI and Dual LANs

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bo mạch PICMG 1.3 Full-size SBC Axiomtek SHB150

PICMG 1.3 Full-size CPU Card with LGA1151 8th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3, Xeon® E, Pentium® or Celeron® Processor, Intel® C246/Q370/H310, SATA 3.0, USB 3.1 Gen1/Gen2, Dual LAN and DVI-I

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bo mạch PICMG 1.3 Full-size SBC Axiomtek SHB150R

PICMG 1.3 Full-size CPU Card with LGA1151 9th/8th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3, Xeon® E, Pentium® or Celeron® Processor, Intel® C246/Q370/H310, SATA 3.0, USB 3.1 Gen1/Gen2, Dual LAN and DVI-I

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bo mạch PICMG 1.3 Half-size SBC Axiomtek SHB213

SHB213
PICMG 1.3 Half-size CPU Card with Socket G2 2nd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor, Intel® HM65, VGA, SATA3, USB 3.0 and Dual LANs

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Bo mạch PICMG 1.3 Half-size SBC Axiomtek SHB250R

PICMG 1.3 Half-size CPU Card with LGA1151 9th/8th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3, Xeon® E, Pentium® or Celeron® Processor, Intel® C246/Q370/H310, SATA 3.0, USB 3.1 Gen1, LAN and DVI-I

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Card CPU PICMG 1.3 Full-size SBC Axiomtek SHB130

SHB130
PICMG 1.3 Full-size CPU Card with LGA1150 4th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor, Intel® Q87, SATA3, USB 3.0, DVI-D/VGA or DisplayPort for Dual Displays and Dual LANs

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Card CPU PICMG 1.3 Full-size SBC Axiomtek SHB140

SHB140
PICMG 1.3 Full-size CPU Card with LGA1151 7th/6th Gen Intel® Core™, Intel® Q170/H110, SATA3, USB 3.0, LAN and DVI-I

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Card CPU PICMG 1.3 Half-size SBC Axiomtek SHB210

SHB210
Socket M Intel® Core™2 Duo PICMG 1.3 Half-size CPU Card with Intel® 945GME + ICH7M-DH Chipset, VGA/LVDS and Dual LANs

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Card CPU PICMG 1.3 Half-size SBC Axiomtek SHB215

SHB215
PICMG 1.3 Half-size CPU Card with Intel® Celeron® Processor J1900 (up to 2.42 GHz), SATA2, CFast™, VGA/LVDS and Dual LANs

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Card CPU PICMG 1.3 Half-size SBC Axiomtek SHB230

SHB230
PICMG 1.3 Half-size CPU Card with LGA1150 4th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor, Intel® Q87, SATA3, USB 3.0, DVI-I/LVDS and Dual LANs

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

PICMG 1.3 Single Board Computer, PICMG 1.0 CPU Card, Single Board Computer, SBC