Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Phụ kiện PLC Cimon ( cáp, pin, dummy, thẻ nhớ...)

Phụ kiện PLC Cimon ( cáp, pin, dummy, thẻ nhớ…)

Hiển thị kết quả duy nhất

Cáp kết nối IO 16/16 cho PLC-S Cimon CM0-SCB15E (I/O 32pts 1.5M Cable)

Cáp kết nối IO 16/16 cho PLC-S Cimon CM0-SCB15E (I/O 32pts 1.5M Cable)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp kết nối IO 16/16 cho PLC-S Cimon CM0-SCB15M (Main Block 1.5M Cable)

Cáp kết nối IO 16/16 cho PLC-S Cimon CM0-SCB15M (Main Block 1.5M Cable)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp kết nối IO cho PLC XP/CP Cimon CM0-SCB10I (DI/DO Connecting cable (1.0m))

Cáp kết nối IO cho PLC XP/CP Cimon CM0-SCB10I (DI/DO Connecting cable (1.0m))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp kết nối IO cho PLC XP/CP Cimon CM0-SCB15I (DI/DO Connecting cable (1.5m))

Cáp kết nối IO cho PLC XP/CP Cimon CM0-SCB15I (DI/DO Connecting cable (1.5m))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp lập trình PLC XP-CP Cimon CM0-CBL15 (1.5M, Graphic Loader PC connection)

Cáp lập trình PLC XP-CP Cimon CM0-CBL15 (1.5M, Graphic Loader PC connection)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp lập trình PLC XP-CP Cimon CM0-CBL30 (3M, Graphic Loader PC connection)

Cáp lập trình PLC XP-CP Cimon CM0-CBL30 (3M, Graphic Loader PC connection)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp mở rộng cho PLC XP-CP Cimon CM0-CBE05 (0.5M, Exp. Module connection)

Cáp mở rộng cho PLC XP-CP Cimon CM0-CBE05 (0.5M, Exp. Module connection)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp mở rộng cho PLC XP-CP Cimon CM0-CBE15 (1.5M, Exp. Module connection)

Cáp mở rộng cho PLC XP-CP Cimon CM0-CBE15 (1.5M, Exp. Module connection)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Cáp mở rộng cho PLC XP-CP Cimon CM0-CBE30 (3.0M, Exp. Module connection)

Cáp mở rộng cho PLC XP-CP Cimon CM0-CBE30 (3.0M, Exp. Module connection)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module đầu cuối Cimon CM0-TB32M (Terminal Block)

Module đầu cuối Cimon CM0-TB32M (Terminal Block)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module Dummy Cimon CM0-DM

Module Dummy Cimon CM0-DM

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Thẻ nhớ Flash cho PLC CM1-CP3P Cimon CM1-FM512

Thẻ nhớ Flash cho PLC CM1-CP3P Cimon CM1-FM512

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phụ kiện PLC Cimon ( cáp, pin, dummy, thẻ nhớ…)