Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Phụ kiện, cáp SATA Axiomtek

Lượt xem: 47

Axiomtek provides various I/O cables for customers to simplify and shorten the system design time.

ModelDescription
59091501000e.jpg59091501000EDP to DP Cable
59050203000e.jpg59050203000EDisplayPort to HDMI Cable
59040131000e.jpg59040131000EDP to DVI Cable
59070213000e.jpg59070213000EDP to VGA Cable
59908355000e.jpg59908355000EPower Cable
594f2012900e.jpg594F2012900E2 Ports of IEEE1394a Cables with Bracket
59412260010e.jpg59412260010EPS/2 cable
59412260000e.jpg59412260000EATX Power Cable
59386832000e.jpg59386832000EWafer 2.00mm 6P to PS/2 Cable
593836a0010e.jpg593836A0010E40-40-40 IDE Cable
ModelDescription
59383600000e.jpg59383600000EAudio cable w/ bracket
59380502000e.jpg59380502000ECOM + Printer Cable w/ Bracket
59380010300e.jpg59380010300ECOM Port x 1 w/ Bracket
59312260020e.jpg59312260020EAudio Cable w/ Bracket
59312260010e.jpg59312260010ECOM Port x 2 w/ Bracket
59312260000e.jpg59312260000EVGA Cable
59308300000e.jpg59308300000EIEE1394 Cable w/ Bracket
59093201000e.jpg59093201000EAX93201 to AX93202 LAN Cable
59408660110e.jpg59408660110ES Video Cable + Wafer
59327200000e.jpg59327200000EVGA + PS/2 Cable
ModelDescription
59408660100e.jpg59408660100ERCA Cable + Wafer
59397300000e.jpg59397300000EVGA Cable
59420040000e.jpg59420040000EATX Power Cable
59402010000e.jpg59402010000EATX Power Cable
59384500200e.jpg59384500200ECOM Port x 2 with Bracket
59382620000e.jpg59382620000ECOM port x 1w/ bracket
59380402020e.jpg59380402020ECOM Port Cable x1
59380402010e.jpg59380402010ECOM Port Cable With Bracket
59380703000e.jpg59380703000ECOM Port x 2 w/ Bracket
59380000300e.jpg59380000300ECOM Port x 2 w/ Bracket
ModelDescription
59397300200e.jpg59397300200EKeyboard/Mouse Cable
59381560000e.jpg59381560000EMini DIN Y-Cable for PS/2 K/B+M/S
59384500100e.jpg59384500100EAudio Cable w/ Bracket
593836a0000e.jpg593836A0000EUSB Cable
59397300110e.jpg59397300110EUSB Cable with Bracket
59386831000e.jpg59386831000EUSB Cable w/ Bracket
59382631000e.jpg59382631000E2 USB 2.0 Wafer Cable With Bracket
59482630000e.jpg59482630000EPrinter Port Cable
59384500000e.jpg59384500000ECOM+Printer Cable With Bracket
59312260020e.jpg59408660020EFFC 41P Cable
ModelDescription
59408660010e.jpg59408660010EFFC 41P Cable
59408000010e.jpg59408000010EFFC 26P Cable
59408000090e.jpg59408000090EFFC 26P Cable
59484500010e.jpg59484500010E44-44-40 Pin IDE Cable
59381400000e.jpg59381400000EFDD Cable
59384500300e.jpg59384500300EFDD Flat Cable
59382601000e.jpg59382601000EUltra DMA66 IDE Cable
593836a0030e.jpg593836A0030ESATA Power Cable
593826a0000e.jpg593826A0000ESATA Signal Cable
Bình luận