Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Phần mềm scada hãng Cimon

not avaiable

Part 7. Phần mềm SCADA – Bảo mật

Trong "Part 7" chúng ta cùng tìm hiểu về tính năng "bảo mật".

Part 4. Phần mềm SCADA – Khai báo và quản trị Tag Name

Trong "Part 4" chúng ta cùng tìm hiểu về "cơ sở dữ liệu".