Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 đầu vào/ra số Relay (Module Relay Output & Digital Input I-7000 & M-7000)

Module RS-485 đầu vào/ra số Relay (Module Relay Output & Digital Input I-7000 & M-7000) ICP DAS

The I-7000 series is a family of network data acquisition and control modules that support DCON protocols.

It has the same form factor as the M-7000 series.The M-7000 series is a family of network data acquisition and control modules that support Modbus RTU and DCON protocols. With the Modbus RTU protocol, it can easily communicate with most popular SCADA/ HMI software and PLC. It has the same form factor as the I-7000 series.

Showing 1–16 of 40 results

Module RS-485 DCON & Modbus 12 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7061

M-7061-G CR 12-channel Power Relay Output Module with DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 12 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7061D

M-7061D-G CR M-7061 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7060

M-7060-G CR 4-channel Isolated Digital Input and 4-channel Relay Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7060D

M-7060D-G CR M-7060-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7060P

M-7060P-G CR 4-channel Isolated Digital Input and 4-channel Relay Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7060PD

M-7060PD-G CR M-7060P-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 5 kênh đầu ra DC SSR + 4 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7065B

M-7065B-G CR 4-channel Isolated Digital Input and 5-channel DC SSR Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 5 kênh đầu ra DC SSR + 4 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7065BD

M-7065BD-G CR M-7065B-G with LED Display (Gray Cover) (ROSH)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 5 kênh đầu ra Relay + 4 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7065

M-7065-G CR 4-channel Isolated Digital Input and 5-channel Relay Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 5 kênh đầu ra Relay + 4 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7065D

M-7065D-G CR M-7065-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 7 kênh đầu ra Photo-Mos Relay ICP DAS M-7066P

M-7066P-G CR 7-channel PhotoMOS Relay Output Module with DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 7 kênh đầu ra Photo-Mos Relay ICP DAS M-7066PD

M-7066PD-G CR M-7066P with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 7 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7067

M-7067-G CR 7-channel Signal Relay Output Module with DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 7 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7067D

M-7067D-G CR M-7067 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7064

M-7064-G CR 8-channel Form A Signal Relay Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7064D

M-7064D-G CR M-7064 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Module RS-485 đầu vào/ra số Relay (Module Relay Output & Digital Input I-7000 & M-7000) ICP DAS