Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module quang SFP công nghiệp 10G

Module quang SFP công nghiệp 10G 3Onedata, ICP DAS

Hiển thị kết quả duy nhất

Module quang SFP công nghiệp 10G, 1 sợi Quang TX1270/RX1330, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SWB7045I-342

Module quang SFP công nghiệp 10G, 1 sợi Quang TX1270/RX1330, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SWB7045I-342

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, 1 sợi Quang TX1330/RX1270, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SWB8045I-342

Module quang SFP công nghiệp 10G, 1 sợi Quang TX1330/RX1270, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SWB8045I-342

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, Multi-Mode, 300M LC 3Onedata SW1045-142

Module quang SFP công nghiệp 10G, Multi-Mode, 300M LC 3Onedata SW1045-142

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SW3045-342

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SW3045-342

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SW3045I-342

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SW3045I-342

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 2KM LC 3Onedata SW3045-142

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 2KM LC 3Onedata SW3045-142

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 2KM LC 3Onedata SW3045I-142

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 2KM LC 3Onedata SW3045I-142

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SW4045-542

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SW4045-542

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SW4045-742

Module quang SFP công nghiệp 10G, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SW4045-742

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 10G 3Onedata, ICP DAS