Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module quang SFP công nghiệp 100M (155M)

Module quang SFP công nghiệp 100M (155M) 3Onedata, ICP DAS

Hiển thị kết quả duy nhất

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB3525I-442

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB3525I-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB3525I-541

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB3525I-541

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB3525I-641

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB3525I-641

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB3525I-741

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB3525I-741

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB4525I-442

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB4525I-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB4525I-541

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB4525I-541

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB4525I-641

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB4525I-641

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB4525I-741

Module quang SFP công nghiệp 155M, 1 sợi quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB4525I-741

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, Multi-Mode, 2KM LC 3Onedata SW2525I-242

Module quang SFP công nghiệp 155M, Multi-Mode, 2KM LC 3Onedata SW2525I-242

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SW3525I-442

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SW3525I-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SW3525I-542

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SW3525I-542

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SW4525I-641

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SW4525I-641

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SW4525I-742

Module quang SFP công nghiệp 155M, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SW4525I-742

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 100M (155M) 3Onedata, ICP DAS