Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module quang SFP công nghiệp 1000M (1.25G)

Module quang SFP công nghiệp 1000M (1.25G) 3Onedata, ICP DAS

Hiển thị kết quả duy nhất

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB3825I-442

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB3825I-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB5825I-542

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB5825I-542

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB5825I-642

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB5825I-642

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB5825I-742

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1310/RX1550, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB5825I-742

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB4825I-442

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SWB4825I-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB4825I-542

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SWB4825I-542

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB4825I-642

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SWB4825I-642

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB4825I-742

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, 1 sợi Quang TX1550/RX1310, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SWB4825I-742

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Multi-Mode, 2KM LC 3Onedata SW3825I-142

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Multi-Mode, 2KM LC 3Onedata SW3825I-142

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SW3825I-342

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 10KM LC 3Onedata SW3825I-342

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SW3825I-442

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata SW3825I-442

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SW3825I-542

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 40KM LC 3Onedata SW3825I-542

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SW4825I-641

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 60KM LC 3Onedata SW4825I-641

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SW4825I-742

Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 80KM LC 3Onedata SW4825I-742

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Module quang SFP công nghiệp 1000M (1.25G) 3Onedata, ICP DAS