Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module nguồn cho PLC CP/XP

Module nguồn cho Cimon PLC CP/XP

  • The power supply for CIMON PLC XP/CP Series
  • Internal power disturbance monitoring identifies problems before data damage or system malfunctions
  • Operating lifecycle power unit depends on PLC module

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Module nguồn PLC XP/CP Cimon CM1-SP2B (DC24V, 5V/+15V/-15V)

Module nguồn PLC XP/CP Cimon CM1-SP2B (DC24V, 5V/+15V/-15V)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module nguồn PLC XP/CP Cimon CM1-SPA (AC100V~240V, 5V(3.5A)/ 24V(0.5A))

Module nguồn PLC XP/CP Cimon CM1-SPA (AC100V~240V, 5V(3.5A)/ 24V(0.5A))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module nguồn PLC XP/CP Cimon CM1-SPC (AC100V~240V,5V/ +15V/ -15V/ 24V)

Module nguồn PLC XP/CP Cimon CM1-SPC (AC100V~240V,5V/+15V/-15V/24V)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module nguồn PLC XP/CP Cimon CM1-SPW (DC70V~110V, 5V/+15V/-15V/24V)

Module nguồn PLC XP/CP Cimon CM1-SPW (DC70V~110V, 5V/+15V/-15V/24V)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module nguồn cho Cimon PLC CP/XP