Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module I/O I-9K & I-97K dùng cho dòng PAC WP-9000, XP-9000, LX-9000 and LP-9000

Module I/O I-9K & I-97K dùng cho dòng PAC WP-9000, XP-9000, LX-9000 and LP-9000 ICP DAS

Showing 1–16 of 29 results

Module 10/20 kênh đầu vào tương tự ICP DAS I-97017Z

I-97017Z CR 10/20-channel Analog Input Module with High Voltage Protection (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 15 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9017C-15

I-9017C-15 CR 14-bit, 100 K sampling rate, 15-channel analog input module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số DO ICP DAS I-9037P

I-9037 CR 16-channel Source-type Isolated Digital Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-9053P

I-9053P CR 16-channel Isolated Digital Input Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 30/15 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9017-15

I-9017-15 CR 14-bit, 100 K sampling rate, 30/15-channel analog input module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 32 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-9041P

I-9041P CR 32-channel Isolated Digital Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 32 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-9057P

I-9057P CR 16-channel Isolated Digital Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 32 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-9040P

I-9040P CR 32-channel Isolated Digital Input with Low Pass Filter Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 cổng FRnet ICP DAS I-9174

I-9174 CR 4-port FRnet Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 cổng RS-232 ICP DAS I-9114i

I-9114i 4-port Isolated RS-232 Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 cổng RS-422/485 ICP DAS I-9144i

I-9144i 4-port Isolated RS-422/485 Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-9024

I-9024 CR 4-channel 14-bit Analog Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-9024U

I-9024U CR 4-channel Isolated Analog Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-97024U

I-97024U CR 4-channel 16-bit Isolated Source Type Voltage or Current Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-9064

I-9064 CR 8-channel Power Relay Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-9028U

I-9028U CR 8-channel Isolated Analog Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Module I/O I-9K & I-97K dùng cho dòng PAC WP-9000, XP-9000, LX-9000 and LP-9000 ICP DAS