Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module I/O I-8K & I-87K cho bộ lập trình nhúng PAC

Module I/O I-8K & I-87K cho bộ lập trình nhúng PAC ICP DAS

Showing 1–16 of 251 results

Low profile blank I/O module ICP DAS 4SIPP-801-CAG

4SIPP-801-CAG Blank I/O Module (Gray Color)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 1/8/32 kênh đầu vào dây rung VW (Vibrating Wire) ICP DAS I-87089W

I-87089W-G 1-channel Vibrating Wire Input Module
I-87089W-G/S 8-channel Vibrating Wire Input Module
Includes the I-87089W Module, a DN-1618UB Daughter Board and a DB-37 Male-Male D-sub cable 1M
DN-1618UB 8-channel Vibrating Wire extended board

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 10 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87018ZW

I-87018ZW-G/S CR 10-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS)
Include I-87018Z Module and DB-1820 Daughter Board
I-87018ZW-G/S2 CR 10-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS)
Include I-87018Z Module ,DN-1822 Daughter Board and 1.8 m Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 10 kênh đầu vào tương tự ICP DAS I-87019ZW

I-87019ZW-G/S CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS), Includes the I-87019ZW Module and a DB-1820 Daughter Board
I-87019ZW-G/S2 CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS), Includes the I-87019ZW Module, a DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 10/20 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-87017ZW

I-87017ZW-G CR 10/20-channel Analog Input Module with High Voltage Protection (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra Open-Collector ICP DAS I-8037

I-8037 16-channel Isolated Open Collector Output Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra Open-Collector ICP DAS I-8037-G

I-8037-G 16-channel Isolated Open Collector Output Module (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra Open-Collector ICP DAS I-8037W

I-8037W-G CR 16-channel Isolated Open Collector Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87061PW

I-87061PW-G CR 16-channel Power Relay Output Module (Each Relay Output Channel is Independent) (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87061W

I-87061W-G CR 16-channel Power Relay Output Module (4 groups, Each group provides 4-channels that share a single COM point) (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-8057PW

I-8057PW-G CR 16-channel Isolated Self Protected Digital Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-8057W

I-8057W-G CR 16-channel Isolated Digital Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số DO ICP DAS I-87057

I-87057 16-channel Open Collector Isolated Digital Output Module (Blue Cover)

I-87057-G 16-channel Open Collector Isolated Digital Output Module (Gray Cover)

I-87057 CR 16-channel Open Collector Isolated Digital Output Module (Blue Cover) (RoHS)

I-87057-G CR 16-channel Open Collector Isolated Digital Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số DO ICP DAS I-87057-G

I-87057-G 16-channel Open Collector Isolated Digital Output Module (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số ICP DAS I-8056

I-8056 16-channel Non-isolated Open Collector Output Module(Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số ICP DAS I-8056-G

I-8056-G 16-channel Non-isolated Open Collector Output Module(Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 14 15 16

Module I/O I-8K & I-87K cho bộ lập trình nhúng PAC ICP DAS