Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module I/O giao thức công nghiệp Fieldbus

Module I/O giao thức công nghiệp Fieldbus, CAN, CANopen , DeviceNet , CCON , J1939, PROFIBUS , HART , Ethernet/IP, BACnet/IP, PROFINET , EtherCAT , M-Bus ICP DAS, Crevis

Showing 1–16 of 62 results

Module 16 kênh đầu vào ra số ICP DAS I-8052

I-8052 8-channel Isolated Digital Input Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào ra số ICP DAS I-8052-G

I-8052-G 8-channel Isolated Digital Input Module (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-8046W

I-8046W-G CR 16-channel Isolated Digital Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-8051W

I-8051W-G CR 16-channel Non-isolation Digital Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-8053PW

I-8053PW-G CR  16-channel Isolated Digital Input with Low Pass Filter Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-8053W

I-8053W-G CR 16-channel Isolated Digital Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-8053W-A1

I-8053W-A1-G CR 16-channel Isolated Digital Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số ICP DAS I-87051W

I-87051W-G CR 16-channel Non-isolated Digital Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số ICP DAS I-87053PW

I-87053PW-G CR 16-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số ICP DAS I-87053W

I-87053W-G CR 16-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số ICP DAS I-87053W-A2

I-87053W-A2-G CR 16-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số ICP DAS I-87053W-A5

I-87053W-A5-G CR 16-channel 68-150 VDC Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số ICP DAS I-87053W-E5

I-87053W-E5-G CR 16-channel 68-150 VDC Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS PET-7253

PET-7253 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 16-ch DI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 8 kênh đầu vào số (DI) AC/DC ICP DAS PET-7258

PET-7258 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channel AC/DC Digital Input (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 8 kênh đầu vào số (DI) AC/DC ICP DAS PET-7259

PET-7259 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channel AC/DC Digital Input (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4

Module I/O giao thức công nghiệp Fieldbus, CAN, CANopen , DeviceNet , CCON , J1939, PROFIBUS , HART , Ethernet/IP, BACnet/IP, PROFINET , EtherCAT , M-Bus ICP DAS, Crevis