Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module CPU PLC XP/CP

Module CPU PLC XP/CP Cimon

Showing 1–16 of 21 results

Module CPU Cimon CM1-CP3A (32K Step/ 1024 pts./ Expandable)

Module CPU Cimon CM1-CP3A (32K Step/ 1024 pts./ Expandable)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP3B (32K Step/ 1024 pts./ Expandable/ RTC)

Module CPU Cimon CM1-CP3B (32K Step/ 1024 pts./ Expandable/ RTC)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP3E (32K step/ 1024 pts./ RTC/ USB port/ RS232/ FW upgrade)

Module CPU Cimon CM1-CP3E (32K step/ 1024 pts./ RTC/ USB port/ RS232/ FW upgrade)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP3P (32K Step/ 1024 pts./ Expandable/ RTC/ ROM pack)

Module CPU Cimon CM1-CP3P (32K Step/ 1024 pts./ Expandable/ RTC/ ROM pack)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP3U (32K Step/ 1024 pts./ Expandable/ RTC/ USB port)

Module CPU Cimon CM1-CP3U (32K Step/ 1024 pts./ Expandable/ RTC/ USB port)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP4A (16K Step/ 384 pts.)

Module CPU Cimon CM1-CP4A (16K Step/ 384 pts.)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP4B (16K Step/ 384 pts./ RTC)

Module CPU Cimon CM1-CP4B (16K Step/ 384 pts./ RTC)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP4C (16K Step/ 384 pts./ RTC/ RS232)

Module CPU Cimon CM1-CP4C (16K Step/ 384 pts./ RTC/ RS232)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP4D (16K Step/ 384 pts./ RTC/ RS232/ USB)

Module CPU Cimon CM1-CP4D (16K Step/ 384 pts./ RTC/ RS232/ USB)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP4E (16K step/ 384 pts./ RTC/ USB port/ RS232/ FW upgrade)

Module CPU Cimon CM1-CP4E (16K step/ 384 pts./ RTC/ USB port/ RS232/ FW upgrade)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP4F (16K step/ 384 pts./ RTC/ USB port/ RS232/ RS485/ FW upgrade)

Module CPU Cimon CM1-CP4F (16K step/ 384 pts./ RTC/ USB port/ RS232/ RS485/ FW upgrade)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-CP4U (16K Step/ 384 pts./ RTC/ USB port)

Module CPU Cimon CM1-CP4U (16K Step/ 384 pts./ RTC/ USB port)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-XP1A (128K Step/ 8192 pts./ Expandable/ RTC/ USB 2.0 B/ RS232C)

Module CPU Cimon CM1-XP1A (128K Step/ 8192 pts./ Expandable/ RTC/ USB 2.0 B/ RS232C)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-XP1E (128K Step/ 8192 pts./ Expandable/ RTC/ USB mini-B/ RS232C/ FW upgrade)

Module CPU Cimon CM1-XP1E (128K Step/ 8192 pts./ Expandable/ RTC/ USB mini-B/ RS232C/ FW upgrade)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-XP1F (128K step/ 8192 pts./ RTC/ USB Port/ Floating Point Arithmatic/ Expandable/ SFC Language Support/ FW Upgradable/ Ring Expansion/ RS232C/ Ethernet/ SD/MMC Card Slot)

Module CPU Cimon CM1-XP1F (128K step/ 8192 pts./ RTC/ USB Port/ Floating Point Arithmatic/ Expandable/ SFC Language Support/ FW Upgradable/ Ring Expansion/ RS232C/ Ethernet/ SD/MMC Card Slot)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU Cimon CM1-XP2A (64K Step/ 4096 pts./ Expandable/ RTC/ USB 2.0 B/ RS232C)

Module CPU Cimon CM1-XP2A (64K Step/ 4096 pts./ Expandable/ RTC/ USB 2.0 B/ RS232C)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
1 2

Module CPU PLC XP/CP Cimon