Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module CPU PLC-S

Module CPU PLC-S

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDT (DI8/DO8, USB Loader, RS232C, No expansion)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDT (DI8/DO8, USB Loader, RS232C, No expansion)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDTV (DI8/DO8, USB Loader, RS232C, RS485, No expansion)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDTV (DI8/DO8, USB Loader, RS232C, RS485, No expansion)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDR (DI 8/ Relay Output 8, USB Loader, RS232)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDR (DI 8/ Relay Output 8, USB Loader, RS232)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRE (DI 8/DO 6, USB Loader, RS232C, Ethernet)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRE (DI 8/DO 6, USB Loader, RS232C, Ethernet)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRF (DI 8/ Relay Output 6, USB Loader, RS232C, Ethernet, RS485)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRF (DI 8/ Relay Output 6, USB Loader, RS232C, Ethernet, RS485)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRV (DI 8/ Relay Output 8, USB Loader, RS232, RS485)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDRV (DI 8/ Relay Output 8, USB Loader, RS232, RS485)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDCF (DI16/DO16, USB Loader, RS232C, Ethernet, RS485)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDCF (DI16/DO16, USB Loader, RS232C, Ethernet, RS485) (TR Output Source)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDCF-SD (DI16/DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C, Ethernet, RS485)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDCF-SD (DI16/DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C, Ethernet, RS485) (TR Output Source)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDT ((DI16/DO16, USB Loader, RS232C)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDT ((DI16/DO16, USB Loader, RS232C) (TR Output Sink)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDT-SD (DI16/DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDT-SD (DI16/DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C) (TR Output Sink)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDTE (DI16/DO16, USB Loader, RS232C, Ethernet)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDTE (DI16/DO16, USB Loader, RS232C, Ethernet) (TR Output Sink)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDTE-SD (DI16/DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C, Ethernet)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDTE-SD (DI16/DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C, Ethernet) ( TR Output Sink)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDTF (DI16/DO16, USB Loader, RS232C, Ethernet, RS485)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDTF (DI16/DO16, USB Loader, RS232C, Ethernet, RS485) ( TR Output Sink)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDTF-SD (DI16/DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C, Ethernet, RS485)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDTF-SD (DI16/DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C, Ethernet, RS485) (TR Output Sink)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDTV (DI16/DO16, USB Loader, RS232C, RS485)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDTV (DI16/DO16, USB Loader, RS232C, RS485) (TR Output Sink)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDTV-SD (DI16/DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C, RS485)

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDTV-SD (DI16/DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C, RS485) (TR Output Sink)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Module CPU PLC-S