Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Module CPU

Module CPU QSeven, COM Express Type 6/ 10, ETX – IBASE

Showing 1–16 of 48 results

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET839-I45D1

Intel® Atom™ Processor E3845 ETX CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET860-i27-LV

Intel® Atom™ E3845/E3827 SoC COM Express Compact Module (Type 6)

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET860-i45-LV

Intel® Atom™ E3845/E3827 SoC COM Express Compact Module (Type 6)

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET870-I30

Intel® Atom™ x7/ x5 SoC COM Express Type 6 (R3.0) CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET870-I30LV

Intel® Atom™ x7/ x5 SoC COM Express Type 6 (R3.0) CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET870-I40

Intel® Atom™ x7/ x5 SoC COM Express Type 6 (R3.0) CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET870-I40LV

Intel® Atom™ x7/ x5 SoC COM Express Type 6 (R3.0) CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET870-I50

Intel® Atom™ x7/ x5 SoC COM Express Type 6 (R3.0) CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET870-I50LV

Intel® Atom™ x7/ x5 SoC COM Express Type 6 (R3.0) CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET875F1-X5Q

Intel® Atom™ x7/x5 / Pentium® / Celeron® COM Express Type 10 (R3.0) CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET875F1-X5QLV

Intel® Atom™ x7/x5 / Pentium® / Celeron® COM Express Type 10 (R3.0) CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET875F1-X7

Intel® Atom™ x7/x5 / Pentium® / Celeron® COM Express Type 10 (R3.0) CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET876-X5LV

Intel® Atom™ x7/x5 / Pentium® / Celeron® COM Express Type 10 (R3.0) CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET876-X5QLV

Intel® Atom™ x7/x5 / Pentium® / Celeron® COM Express Type 10 (R3.0) CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET876-X7LV

Intel® Atom™ x7/x5 / Pentium® / Celeron® COM Express Type 10 (R3.0) CPU Module

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Module CPU máy tính nhúng công nghiệp iBASE ET930-13

2nd/3rd Generation Intel® Core™ i3/Celeron® COM Express Basic Module (Type 6) w/ Intel® HM76 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE
1 2 3

Module CPU QSeven, COM Express Type 6/ 10, ETX