Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 đầu ra tương tự (Module Analog Output I-7000 & M-7000)

Module RS-485 đầu ra tương tự (Module Analog Output I-7000 & M-7000) ICP DAS

The I-7000 series is a family of network data acquisition and control modules that support DCON protocols. It has the same form factor as the M-7000 series.The M-7000 series is a family of network data acquisition and control modules that support Modbus RTU and DCON protocols. With the Modbus RTU protocol, it can easily communicate with most popular SCADA/ HMI software and PLC. It has the same form factor as the I-7000 series.

Hiển thị kết quả duy nhất

Module RS-485 DCON & Modbus 2 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS M-7022

M-7022-G CR 2-channel Analog Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Channel-to-Channel Isolation) (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 2 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS M-7022A

M-7022A-G CR 2-channel Analog Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Channel-to-Channel Isolation) (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu ra tương tự (AO) + 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS M-7024U

M-7024U-G CR 4-channel Analog Output,4-channel Digital Input and 4-channel Digital Output Module using the DCON and Modbus Protocols
(Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu ra tương tự (AO) + 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS M-7024UD

M-7024UD-G CR M-7024U with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu ra tương tự (AO) + 5 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7024R

M-7024R-G CR 4-channel Analog Output and 5-channel DI Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS M-7024

M-7024-G CR 4-channel Analog Output Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS M-7024L

M-7024L-G CR ~ NEW ~ 12-bit 4-channel Analog Output Module using the DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS M-7028

M-7028-G CR 8-channel Analog Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS M-7028D

M-7028D-G CR M-7028 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu ra tương tự ICP DAS I-7021

I-7021 CR 1-channel 12-bit Analog Output Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu ra tương tự ICP DAS I-7021P

I-7021P-G CR 1-channel 16-bit Analog Output Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 2 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-7022

I-7022 CR 2-channel Analog Output Module using the DCON Protocol (Channel-to-Channel Isolation) (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 4 kênh đầu ra tương tự (AO) + 5 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-7024R

I-7024R-G CR 4-channel Analog Output and 5-channel DI Module with DCON Protocol(Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-7024

I-7024 CR 4-channel Analog Output Module with DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 đầu ra tương tự (Module Analog Output I-7000 & M-7000) ICP DAS