Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 đầu vào tương tự (Module Analog Input I-7000 & M-7000)

Module RS-485 đầu vào tương tự (Module Analog Input I-7000 & M-7000) ICP DAS

The I-7000 series is a family of network data acquisition and control modules that support DCON protocols. It has the same form factor as the M-7000 series.

The M-7000 series is a family of network data acquisition and control modules that support Modbus RTU and DCON protocols. With the Modbus RTU protocol, it can easily communicate with most popular SCADA/ HMI software and PLC. It has the same form factor as the I-7000 series.

Showing 1–16 of 59 results

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào 6-Wire Full-Bridge Strain Gauge + 4 DO + 1 DO ICP DAS I-7016P

I-7016P CR 1-channel Strain Gauge Input Module using the DCON Protocol (6-wire) (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào 6-Wire Full-Bridge Strain Gauge + 4 DO + 1 DO ICP DAS I-7016PD

I-7016PD CR I-7016P with 7-segment LED Display (6-wire) (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào RTD + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7013

I-7013 CR 1-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7013-G CR 1-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào RTD + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7013D

I-7013D CR I-7013 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7011

I-7011 CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7011D

I-7011D CR I-7011 with with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7011P

I-7011P CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7011PD

I-7011PD CR I-7011P with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7012

I-7012 CR 1-channel Analog Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7012-G CR 1-channel Analog Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7012D

I-7012D CR I-7012 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7012F

I-7012F CR 1-channel High Speed Analog Input Module using the DCON Protocol (16-bit) (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7012FD

I-7012FD CR I-7012F with 7-segment LED Display (16-bit) (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7014D

I-7014D CR 1-channe Transmitter Input with 7-segment LED Display using the DCON and Modbus Protocols (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 10 kênh đầu vào cặp nhiệt Thermocouple ICP DAS I-7018Z

I-7018Z-G/S CR 10-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
Includes an I-7018Z Module and a DB-1820 Daughterboard.
I-7018Z-G/S2 CR 10-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
Includes an I-7018Z Module, a DN-1822 Daughterboard and a CD-2518D 1.8 m Cable.

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 10/20 kênh đầu vào tương tự ICP DAS I-7017Z

I-7017Z-G CR 10/20-channel Analog Input Module with High Voltage Protection using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 2 kênh đầu vào 4-Wire Full-Bridge Strain Gauge + 4 DO + 1 DO ICP DAS I-7016

I-7016 CR 2-channel Strain Gauge Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor:
1 2 3 4

Module RS-485 đầu vào tương tự (Module Analog Input I-7000 & M-7000) ICP DAS