Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Modem, Gateway, Module LoRa + NB-IoT

Modem, Gateway, Module LoRa + NB-IoT

Showing 1–16 of 17 results

Bộ thu phát sóng Gateway LORA+LTE Wifi Four-Faith F8926-GW-L

Bộ thu phát sóng Gateway LORA+LTE Wifi Four-Faith F8926-GW-L

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Bộ thu phát sóng Gateway LORA+WCDMA Wifi Four-Faith F8926-GW-W

Bộ thu phát sóng Gateway LORA+WCDMA Wifi Four-Faith F8926-GW-W

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Bộ thu phát sóng LoraWan Gateway Four-Faith F8L10GW

F8L10GW LoraWan Gateway

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Modem LoRa Terminal Four-Faith F8L10T

F8L10T LoRa Terminal

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

MODEM LoRa+GPRS IP Four-Faith F8916-L-G

F8916-L-G LoRa+GPRS IP MODEM

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

MODEM LoRa+LTE IP Four-Faith F8916-L-L

F8916-L-L LoRa+LTE IP MODEM

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

MODEM LoRa+WCDMA (3G) IP Four-Faith F8916-L-W

F8916-L-W LoRa+WCDMA IP MODEM

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Modem LTE NB-IoT 6 kênh DI + 2 kênh DO + GPS ICP DAS RTU-540P-NB

RTU-540P-NB

LTE NB-IoT Remote Terminal Unit with GPS(RoHS) (Asia Only)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Modem NB-IOT Terminal Four-Faith F2910

Terminal NB-IOT Four-Faith F2910

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Module LoRa Four-Faith F8L10D

Module LoRa Four-Faith F8L10D

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Module LoRa Four-Faith F8L10S

Module LoRa Four-Faith F8L10S

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp LoRa+GPRS+Wi-Fi 4 cổng LAN Four-Faith F8936-L-G

Router công nghiệp LoRa+GPRS+Wi-Fi 4 cổng LAN, 1 cổng WAN Four-Faith F8936-L-G

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp LoRa+GPRS+WIFI 1 cổng LAN Four-Faith F8926-L-G

Router công nghiệp LoRa+GPRS+WIFI 1 cổng LAN, 1 cổng WAN Four-Faith F8926-L-G

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp LoRa+LTE+Wi-Fi 4 cổng LAN Four-Faith F8936-L-L

Router công nghiệp LoRa+LTE+Wi-Fi 4 cổng LAN, 1 cổng WAN Four-Faith F8936-L-L

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp LoRa+LTE+WIFI 1 cổng LAN Four-Faith F8926-L-L

Router công nghiệp LoRa+LTE+WIFI 1 cổng LAN, 1 cổng WAN Four-Faith F8926-L-L

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith

Router công nghiệp LoRa+WCDMA (3G)+Wi-Fi 4 cổng LAN Four-Faith F8936-L-W

Router công nghiệp LoRa+WCDMA (3G)+Wi-Fi 4 cổng LAN, 1 cổng WAN Four-Faith F8936-L-W

Đọc tiếp
Vendor: Four-Faith
1 2

Modem, Gateway, Module LoRa + NB-IoT