Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ điều khiển nhúng cảnh báo SMS/GSM/3G/4G Mini PAC (M2M Mini-PAC)

Bộ điều khiển nhúng cảnh báo SMS/GSM/3G/4G Mini PAC (M2M Mini-PAC) ICP DAS

Showing 1–16 of 62 results

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang Ethernet ICP DAS M-4132

M-4132 Remote Maintenance Device server with audio communication

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang Ethernet ICP DAS M2M-710D

M2M-710D Remote maintenance Ethernet Device Terminal Unit

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang Ethernet ICP DAS M2M-720-A

M2M-720-A Intelligent Remote Maintenance Device Server

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang Wi-Fi(Ethernet) ICP DAS M2M-711D

M2M-711D Remote maintenance Wi-Fi Device Terminal Unit

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo 3G SMS Alarm kết nối RS-232 + DIO ICP DAS SMS-530

SMS-530 CR Intelligent 3G SMS Alarm Controller (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo 3G SMS/Voice Alarm kết nối Modbus RS-232/485 ICP DAS SMS-531

SMS-531 CR Intelligent 3G Modbus SMS/Voice Alarm Controller (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo 3G SMS/Voice Alarm kết nối RS-232 + DIO + AI ICP DAS SMS-534

SMS-534

Intelligent 3G SMS/Voice Alarm Controller (RoHS, include: 4G micro SD card)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo SMS/GSM Alarm kết nối RS-232 + DIO + AI ICP DAS GT-534

GT-534 Intelligent SMS/GSM Alarm Controller (RoHS, include: 2G micro SD card)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển cảnh báo SMS/GSM kết nối Modbus RS-232/485 ICP DAS GT-531

GT-531 CR Intelligent Modbus SMS/GSM Alarm Controller (RoHS) (without microSD card )

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng GPRS M2M Mini-PAC + LCD + GPS ICP DAS GD-4500PD-2G

GD-4500PD-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with LCD display and GPS function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng GPRS M2M Mini-PAC + LCD ICP DAS GD-4500D-2G

GD-4500D-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with LCD display (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng GPRS M2M Mini-PAC ICP DAS GD-4500-2G

GD-4500-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng GPRS M2M Mini-PAC+ GPS ICP DAS GD-4500P-2G

GD-4500P-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with GPS function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng GSM/GPRS M2M Mini-PAC + GPS ICP DAS G-4500P-2G

G-4500P-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with GPS function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng GSM/GPRS M2M Mini-PAC + LCD + GPS ICP DAS G-4500PD-2G

G-4500PD-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with LCD display and GPS function (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lập trình nhúng GSM/GPRS M2M Mini-PAC + LCD ICP DAS G-4500D-2G

G-4500D-2G CR Quad-band M2M Mini-Programmable Automation Controller with LCD display (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4

Bộ điều khiển nhúng cảnh báo SMS/GSM/3G/4G Mini PAC (M2M Mini-PAC) ICP DAS