Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 Modbus & DCON 4 kênh đầu vào nhiệt độ DS18B20 với Daisy-Chain ICP DAS M-7004

Lượt xem: 499

M-7004-G CR 4- Port Digital Temperature Sensor Module with Daisy-Chain Wiring using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS