Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ đổi nguồn hãng Leyu/ China chuyên cung cấp bộ đổi nguồn AC sang DC, DC sang DC, solar controller, Power Inverter, công tắc, nút nhấn, đèn báo,…

Leyu

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 5000W từ 12V 24V 48V DC ra 220V AC Leyu OPIP-5000-2

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 5000W từ 12V 24V 48V DC ra 220V AC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 5000W từ 12V 24V 48V DC ra 110V AC Leyu OPIP-5000-1

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 5000W từ 12V 24V 48V DC ra 110V AC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 4000W từ 12V 24V 48V DC ra 220V AC Leyu OPIP-4000-2

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 4000W từ 12V 24V 48V DC ra 220V AC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 4000W từ 12V 24V 48V DC ra 110V AC Leyu OPIP-4000-1

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 4000W từ 12V 24V 48V DC ra 110V AC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 3000W từ 12V 24V 48V DC ra 220V AC Leyu OPIP-3000-2

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 3000W từ 12V 24V 48V DC ra 220V AC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 3000W từ 12V 24V 48V DC ra 110V AC Leyu OPIP-3000-1

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 3000W từ 12V 24V 48V DC ra 110V AC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 2500W từ 12V 24V 48V DC ra 220V AC Leyu OPIP-2500-2

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 2500W từ 12V 24V 48V DC ra 220V AC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 2500W từ 12V 24V 48V DC ra 110V AC Leyu OPIP-2500-1

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 2500W từ 12V 24V 48V DC ra 110V AC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 2000W từ 12V 24V 48V DC ra 220V AC Leyu OPIP-2000-2

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 2000W từ 12V 24V 48V DC ra 110V AC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 2000W từ 12V 24V 48V DC ra 110V AC Leyu OPIP-2000-1

Bộ kích điện sóng hình Sin chuẩn 2000W từ 12V 24V 48V DC ra 110V AC

Đọc tiếp
Vendor: Leyu
1 2 3 4 5 6 22