Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Thiết bị chuyển mạch Switch PoE màn hình LCD

Thiết bị chuyển mạch Switch PoE màn hình LCD (LCD PoE Switches) Planet

Power over Ethernet,LCD PoE Switches,802.3bt PoE++/Ultra PoE Managed Switch,802.3at PoE+ Managed Switch,802.3bt PoE++ Fast Ethernet Switch,802.3at PoE+ Gigabit Switch,802.3at PoE+ Fast Ethernet Switch

Hiển thị kết quả duy nhất

Thiết bị chuyển mạch Switch 16 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP Planet GSW-1820VHP

16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port Gigabit SFP Ethernet Switch with LCD PoE Monitor

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP Planet FGSW-1822VHP

16-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP + 2-Port SFP Ethernet Switch with LCD PoE Monitor

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang SFP Planet FGSW-2022VHP

12-Port 10/100TX 802.3at PoE + 4-Port 10/100TX 802.3bt PoE + 2-Port Gigabit TP + 2-Port SFP Ethernet Switch with LCD Management

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP Planet GSW-2620VHP

24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port Gigabit SFP Ethernet Switch with LCD PoE Monitor

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang SFP Planet FGSW-2622VHP

24-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP + 2-Port SFP Ethernet Switch with LCD PoE Monitor

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 1 cổng UpLink Gigabit Ethernet Planet GSD-908HP

8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 1-Port Gigabit Desktop Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 8 cổng Gigabit PoE Ethernet +2 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng quang Gigabit SFP Planet GSD-1222VHP

8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T + 2-Port 1000X SFP Ethernet Switch with PoE LCD Monitor

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo quang Gigabit TP/SFP Planet FGSD-1022VHP

8-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Desktop Switch with PoE LCD Monitor

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-24PL4XV/GS-5220-24PL4XVR

L2+ 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD touch screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 16-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-16UP2XV / GS-5220-16UP2XVR

L3 16-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Cổng 10GBASE-T + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-6320-24UP2T2XV

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 2-Port 10GBASE-T + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen and Redundant Power

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 4-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-24UP4XV / GS-5220-24UPL4XVR

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng Gigabit PoE Ethernet + 4-Cổng quang 10G SFP+ Planet GS-5220-24P4XV

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng Gigabit PoE Ethernet + 4-Cổng quang 10G SFP+ Planet GS-5220-24P4XVR

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng Gigabit PoE Ethernet + 4-Cổng quang 10G SFP+ Planet GS-5220-24PL4XV

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3 24-Cổng Gigabit PoE Ethernet + 4-Cổng quang 10G SFP+ Planet GS-5220-24PL4XVR

L3 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch PoE màn hình LCD (LCD PoE Switches) Planet