Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Thiết bị chuyển mạch quản lý Switch Layer 2+

Thiết bị chuyển mạch quản lý Switch Layer 2+ (Layer 2+ Managed Ethernet Switches) PLANET

LAN Switches,Layer 2+ Managed Ethernet Switches,L2+ 10G Ethernet Switch with LCD Touch Screen,L2+ 10G Ethernet Switch,L2+ Multigigabit Ethernet Switch,L2+ Stackable Gigabit Ethernet Switch,L2+ Metro Ethernet Switch,L2+ Gigabit Ethernet Switch

Showing 1–16 of 19 results

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 16-Cổng 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet WGSW-20160HP

L2+ 16-Port 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 16-Cổng 10/100/1000T + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-16T2XV/GS-5220-16T2XVR

L2+ 16-Port 10/100/1000T + 2-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD touch screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 16-Cổng 10/100/1000T + 4-Cổng 100/1000X SFP + 2-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-16T4S2X/GS-5220-16T4S2XR

L2+ 16-Port 10/100/1000T + 4-Port 100/1000X SFP + 2-Port 10G SFP+ Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 16-Cổng 100/1000BASE-X SFP + 8-Cổng 10/100/1000BASE-T Planet MGSW-24160F

L2+ 16-Port 100/1000BASE-X SFP + 8-Port 10/100/1000BASE-T Managed Metro Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 20-Cổng 100/1000X SFP + 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo + 4-Cổng 10G SFP+ Stackable Planet SGS-5240-20S4C4XR

Layer 2+ 20-Port 100/1000X SFP + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo + 4-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch with 48V redundant power

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 24-Cổng 10/100/1000Mbps 802.3at PoE+ Managed Switch with 4 Cổng Shared SFP Planet WGSW-24040HP4

L2+ 24-Port 10/100/1000Mbps 802.3at PoE+ Managed Switch with 4 Shared SFP Ports

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 24-Cổng 10/100/1000T + 4-Cổng 10G SFP+ Stackable Planet SGS-5240-24T4X

Layer 2+ 24-Port 10/100/1000T + 4-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 24-Cổng 10/100/1000T + 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet WGSW-24040 / WGSW-24040R

L2+ 24-Port 10/100/1000T + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 24-Cổng 10/100/1000T + 4-Cổng Shared SFP + 2-Cổng 10G SFP+ Planet SGS-5220-24T2X

L2+ 24-Port 10/100/1000T + 4-Port Shared SFP + 2-Port 10G SFP+ Managed Stackable Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 10G SFP+ Stackable Planet SGS-5220-24P2X

L2+ 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch / 440W

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-24P4XV/GS-5220-24P4XVR

L2+ 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD touch screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng 10G SFP+ Planet GS-5220-24PL4XV/GS-5220-24PL4XVR

L2+ 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Managed Switch with LCD touch screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng 10G SFP+ Planet SGS-5240-24P4X

Layer 2+ 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 24-Cổng 100/1000X SFP + 8-Cổng Shared TP Planet GS-5220-16S8C / GS-5220-16S8CR

L2+ 24-Port 100/1000X SFP + 8-Port Shared TP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 24-Cổng 10G SFP+ + 2-Cổng 40G QSFP+ Stackable Planet XGS-5240-24X2QR

Layer 2+ 24-Port 10G SFP+ + 2-Port 40G QSFP+ Stackable Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 48-Cổng 10/100/1000T + 4-Cổng 10G SFP+ Stackable Planet SGS-5240-48T4X

Layer 2+ 48-Port 10/100/1000T + 4-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET
1 2

Thiết bị chuyển mạch quản lý Switch Layer 2+ (Layer 2+ Managed Ethernet Switches) PLANET