Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Thiết bị chuyển mạch Switch PoE quản lý Layer 2/2+

Thiết bị chuyển mạch Switch PoE quản lý Layer 2/2+ (Layer 2/2+ Managed PoE Switches) Planet

Power over Ethernet,Layer 2/2+ Managed PoE Switches,802.3at PoE+ L2+ Gigabit Switch,802.3bt PoE++ L2/L4 Gigabit Switch,802.3at PoE+ L2/L4 Gigabit Switch,802.3at PoE+ L2/L4 Fast Ethernet Switch

Showing 1–16 of 22 results

Thiết bị chuyển mạch Switch 16 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Quang Gigabit Ethernet/SFP Planet FGSW-1816HPS

16-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GS-4210-16P2S

16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet GS-4210-16P4C

16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 16-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE++ plus 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet GS-4210-16UP4C

16-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE++ plus 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 2-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 6-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GS-4210-8HP2S

2-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 6-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Quang Gigabit Ethernet/SFP Planet FGSW-2624HPS

24-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Quang Gigabit Ethernet/SFP Planet FGSW-2624HPS4

24-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GS-4210-24P2S

24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet GS-4210-24P4C / GS-4210-24PL4C

24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 24-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE++ plus 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet GS-4210-24UP4C

24-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE++ plus 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 4-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 20-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet GS-4210-24HP2C

4-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 20-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 48-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng 100/1000BASE-X SFP Gigabit Planet GS-4210-48P4S

48-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 100/1000BASE-X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 8 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Combo Quang Gigabit Ethernet/SFP Planet FGSD-1008HPS

8-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 8-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 10/100/1000T + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GS-4210-8P2T2S

8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch 8-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet GS-4210-8P2S

8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 2+ 16-Cổng 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 4-Cổng Gigabit TP/SFP Combo Planet WGSW-20160HP

L2+ 16-Port 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 4-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET
1 2

Thiết bị chuyển mạch Switch PoE quản lý Layer 2/2+ (Layer 2/2+ Managed PoE Switches) Planet