Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module mở rộng cổng Ethernet/LAN

Module mở rộng cổng Ethernet/LAN Axiomtek, iBase, Nexcom

Axiomtek provides various LAN modules for network appliances, such as GbE copper module, GbE fiber module, 10GbE copper module, 10GbE fiber module and more

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Module 2 cổng 10 GbE SFP+ LAN Axiomtek AX93307

2-port 10 GbE SFP+ LAN Module with Intel® 82599ES Ethernet Controller

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Module 2 cổng 10 Gigabit Ethernet Axiomtek AX93317

2-port LAN Module with Intel® X540 Ethernet Controller

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Module 2 cổng 25GbE SFP28 LAN Axiomtek AX93332

2-port 25GbE SFP28 LAN Module with Intel® XXV710 Ethernet Controller

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Module 2 cổng 40GbE QSFP+ LAN Axiomtek AX93331

2-port 40GbE QSFP+ LAN Module with Intel® XL710 Ethernet Controller

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Module 4 cổng 10 GbE SFP+ Axiomtek AX93327

4-port LAN Module with Intel® XL710-BM1 Ethernet Controller

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Module 4 cổng LAN Axiomtek AX93336

4-port LAN Module with Intel® I350-AM4/I211-AT Ethernet Controller

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Module 8 cổng Gigabit Ethernet Axiomtek AX93316

8-port LAN Module with Intel® 82580EB Ethernet Controller

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Module 8 cổng Gigabit Ethernet Axiomtek AX93326

8-port LAN Module with Intel® I210-AT Ethernet Controller

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Module 8 cổng Gigabit SFP Axiomtek AX93322

8-port LAN Module with Intel® 82580EB/I350-AM4 Ethernet Controller

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

GbE copper module, GbE fiber module, 10GbE copper module, 10GbE fiber module