Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng iPAC-8000 (MiniOS7 Based PAC)

Bộ lập trình nhúng iPAC-8000 (MiniOS7 Based PAC) ICP DAS

Showing 1–16 of 38 results

Bộ điều khiển lập trình nhúng CPU 80188 + 1 cổng RS-232/485 +1 cổng Ethernet + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8KE4-G

I-8KE4-G I-8KE4 Embedded I/O unit with gray color

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng CPU 80188 + 1 cổng RS-232/485 +1 cổng Ethernet + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8KE8-G

I-8KE8-G I-8KE8 Embedded I/O unit with gray color

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng CPU 80188 + 3 cổng RS-232/485 + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8810

I-8810 I-8810 Embedded I/O unit

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng CPU 80188 + 3 cổng RS-232/485 +1 cổng Ethernet + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8430

I-8430 Embedded I/O unit

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng CPU 80188 + 3 cổng RS-232/485 +1 cổng Ethernet + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8830

I-8830 Embedded I/O unit

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng ISaGRAF PAC CPU MiniOS7 + 3 cổng RS-232/485 +1 cổng Ethernet + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8438

I-8438-G 80M CPU ,512K Flash,512K SRAM,4 Slot,10M Ethernet

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng ISaGRAF PAC CPU MiniOS7 + 3 cổng RS-232/485 +1 cổng Ethernet + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8838

I-8838-G 80M CPU ,512K Flash,512K SRAM,8 Slot,10M Ethernet

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng ISaGRAF PAC CPU MiniOS7 + 4 cổng RS-232/485 + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS iP-8417

iP-8417 CR 4 slots, Faster CPU, ISaGRAF based iPAC-8000 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng ISaGRAF PAC CPU MiniOS7 + 4 cổng RS-232/485 + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS iP-8817

iP-8817 CR 8 slots, Faster CPU, ISaGRAF based iPAC-8000 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng ISaGRAF PAC CPU MiniOS7 + 4 cổng RS-232/485 +2 cổng Ethernet + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS iP-8447

iP-8447 CR 4 slots, Faster CPU, Dual Ethernet ISaGRAF based iPAC-8000 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng ISaGRAF PAC CPU MiniOS7 + 4 cổng RS-232/485 +2 cổng Ethernet + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS iP-8847

iP-8847 CR 8 slots, Faster CPU, Dual Ethernet ISaGRAF based iPAC-8000 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Modbus RTU/ASCII CPU 80186 + 4 cổng RS-232/485 + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS iP-8411-MRTU

iP-8411-MRTU 4 slots I/O Expansion Unit with Modbus RTU/ASCII protocol

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Modbus RTU/ASCII CPU 80186 + 4 cổng RS-232/485 + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS iP-8811-MRTU

iP-8811-MRTU 8 slots I/O Expansion Unit with Modbus RTU/ASCII protocol

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Modbus/TCP CPU 80186 + 1 cổng RS-232/485 + 1 cổng Ethernet + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8KE4-MTCP-G

I-8KE4-MTCP-G 4-slots Ethernet I/O unit (Gray color)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Modbus/TCP CPU 80186 + 1 cổng RS-232/485 + 1 cổng Ethernet + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8KE8-MTCP-G

I-8KE8-MTCP-G 8-slots Ethernet I/O unit (Gray color)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng Modbus/TCP CPU 80186 + 3 cổng RS-232/485 + 1 cổng Ethernet + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS I-8431-80-MTCP

I-8431-80-MTCP I-8431-MTCP (80M CPU)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Bộ lập trình nhúng iPAC-8000 (MiniOS7 Based PAC) ICP DAS