Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet/RS-232/RS-485 JHA Technology

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet/RS-232/RS-485 JHA Technology

Showing 17–27 of 27 results

Bộ chuyển đổi 4 cổng Ethernet sang 4 kênh E1 JHA TECH JHA-CE4F4

4E1-4FE Interface Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 cổng Ethernet sang 8 kênh E1 JHA TECH JHA-CE8F4

8E1-4FE Interface Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 cổng Ethernet sang E1 JHA TECH JHA-CE1FF4

E1 to 4FE GFP interface Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 cổng Ethernet sang E1 Unframed JHA TECH JHA-CE1F4

Unframed E1-4FE Interface Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232 + 1 cổng Ethernet sang E1 Framed JHA TECH JHA-CE1F1R4

Framed E1-FE+ 4RS232 Interface Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232/485/422 sang E1 JHA TECH JHA-CE1D4/R4/Q4

E1-4 Channel RS232/RS422/RS485 Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-232 + 1 cổng Ethernet sang E1 Framed JHA TECH JHA-CE1F1R8

Framed E1-FE+8RS232 Interface Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-232/485/422 sang E1 JHA TECH JHA-CE1D8/R8/Q8

E1-8 Channel RS232/RS422/RS485 Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi Co-Directional 64K sang Ethernet JHA TECH JHA-CE1TF1

Co-Directional 64K-FE Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi Co-Directional 64K-V.35 sang E1 JHA TECH JHA-CE1TV1

Co-Directional 64K-V.35 Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology

Bộ chuyển đổi RS-530 sang E1 Framed JHA TECH JHA-CE1FR530

Framed E1-RS530 interface Converter

Đọc tiếp
Vendor: JHA Technology
1 2