Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

InHand

IR915L-FH20-S: Router công nghiệp LTE (4G) Dual SIM 5 cổng Ethernet + RS232/485 InHand

IR915L-FH20-S: Router công nghiệp LTE (4G) Dual SIM 5 cổng Ethernet + RS232/485 InHand

Đọc tiếp
Vendor:

InDTU332GS52-232: GPRS IP Modem 1 cổng RS232 InHand

InDTU332GS52-232: GPRS IP Modem 1 cổng RS232 InHand

Đọc tiếp
Vendor:

IG601-PS08: Gateway công nghiệp tích hợp Cellular Routing + SMS Alarm InHand

Đọc tiếp
Vendor:

IR615-S: Router công nghiệp LTE (4G) 5 cổng Ethernet + VPN InHand

IR615-S: Router công nghiệp LTE (4G) 5 cổng Ethernet + VPN InHand

Đọc tiếp
Vendor: