Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp Wall Mount

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp Wall Mount (Industrial Flat-type Ethernet) Planet

Industrial Ethernet,Industrial Flat-type Ethernet,L2+ Managed Gigabit Ethernet Switch,L2+ Managed PoE Switch,L2/L4 Managed PoE Switch,L2/L4 Managed Gigabit Ethernet Switch,Unmanaged Ethernet PoE Switch,Unmanaged Ethernet Switch,Gigabit Router

Showing 1–16 of 20 results

Router công nghiệp VLAN 4 cổng PoE Gigabit Ethernet Wall-mount Planet WGR-500-4P

Industrial Wall-mount Gigabit Router with 4-Port 802.3at PoE+

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Router công nghiệp VLAN 4 cổng PoE Gigabit Ethernet Wall-mount Planet WGR-500-4PV

Industrial Wall-mount Gigabit Router with 4-Port 802.3at PoE+ and LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Router công nghiệp VLAN 5 cổng Gigabit Ethernet Wall-mount Planet WGR-500

Industrial 5-Port 10/100/1000T Wall-mount Gigabit Router

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 16 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit Ethernet Wall-mounted Planet WGS-4215-16P2S

Industrial 16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Wall-mounted Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 4 cổng Gigabit Ethernet Wall-mounted Planet WGS-804HP

8-Port 10/100/1000T Wall Mounted Gigabit Ethernet Switch with 4-Port PoE+

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 4 cổng Gigabit Ethernet Wall-mounted Planet WGS-814HP

Industrial 8-Port 10/100/1000T Wall-mounted Gigabit Switch with 4-port PoE+

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet Wall-mount Planet WGS-803

Industrial 8-Port 10/100/1000T Wall-mount Switch (-10~60 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit Ethernet Wall-mount Planet WGS-810

Industrial 8-Port 10/100/1000T Wall-mounted Gigabit Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang Gigabit Wall-mount Planet WGS-4215-8HP2S

Industrial 4-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Wall-mount Managed Switch (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8 cổng Gigabit PoE Ethernet Wall-mounted Planet WGS-818HP

Industrial 8-Port 10/100/1000T Wall-mounted Gigabit PoE+ Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000T + 2-Cổng 100/1000X SFP Wall-mount Planet WGS-4215-8T2S

Industrial 8-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X SFP Wall-mount Managed Switch (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000T + 2-Cổng 1G/2.5G SFP Wall-mount Planet WGS-5225-8T2SV

Industrial 8-port 10/100/1000T + 2-port 1G/2.5G SFP Wall-mount Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 100/1000X SFP Wall-mount Planet WGS-4215-8P2S

Industrial 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Wall-mount Managed Switch (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 1G/2.5G SFP Wall-mount Planet WGS-5225-8P2S

Industrial 8-port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-port 1G/2.5G SFP Wall-mount Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 1G/2.5G SFP Wall-mount Planet WGS-5225-8P2SV

Industrial 8-port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-port 1G/2.5G SFP Wall-mount Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000T Wall-mount Planet WGS-4215-8T

Industrial 8-Port 10/100/1000T Wall-mount Managed Switch (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET
1 2

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp Wall Mount (Industrial Flat-type Ethernet) Planet