Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bo mạch máy tính công nghiệp

Bo mạch máy tính công nghiệp (Industrial & Embedded Motherboard) IBASE

Industrial ATX Motherboard, Mini ITX Motherboard, Pico ITX, 3.5-inch SBC, Nano ITX Board, EPIC Board, PC/104

 

Showing 1–16 of 80 results

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB950EF

Intel® Core™ i7/i5/i3 ATX Motherboard w/ Intel® Q57 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB960AF

2nd/3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron® ATX Motherboard w/ Intel® Q67 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB960F

2nd/3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron® ATX Motherboard w/ Intel® Q67 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB961

3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium®/ Celeron® Micro ATX Motherboard w/ Intel® Q67 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB961F

3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium®/ Celeron® Micro ATX Motherboard w/ Intel® Q67 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB961RF

3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium®/ Celeron® Micro ATX Motherboard w/ Intel® Q67 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB970F

3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® ATX Motherboard
w/ Intel® Q77 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB970VF

3rd Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® ATX Motherboard
w/ Intel® Q77 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB980VF

4th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® ATX Motherboard w/ Intel® Q87 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB990VF

7th/6th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 and Pentium®/Celeron® ATX Motherboard w/ Intel® Q170 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB991AF

7th/6th Gen Intel® Xeon E3/ Core™ i7/i5/i3 and Pentium®/Celeron® Micro ATX Motherboard w/ Intel® C236 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB991AF-C236

7th/6th Gen Intel® Xeon E3/ Core™ i7/i5/i3 and Pentium®/Celeron® Micro ATX Motherboard w/ Intel® C236 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB995VF

8th Gen Intel® Xeon® E / Core™ i7/i5/i3 ATX Motherboard w/ Intel® C246/ Q370 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB995VF-C246

8th Gen Intel® Xeon® E / Core™ i7/i5/i3 ATX Motherboard w/ Intel® C246/ Q370 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB997AF

9th Gen Intel® Xeon® E / Core™ i7/i5/i3 ATX Motherboard w/ Intel® C246/ Q370 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp iBASE MB997AF-C246

9th Gen Intel® Xeon® E / Core™ i7/i5/i3 ATX Motherboard w/ Intel® C246/ Q370 PCH

Đọc tiếp
Vendor: IBASE
1 2 3 4 5

Industrial ATX Motherboard, Mini ITX Motherboard, Pico ITX, 3.5-inch SBC, Nano ITX Board, EPIC Board, PC/104