Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Máy tính công nghiệp dạng Box TAICENN

Máy tính công nghiệp dạng Box TAICENN – Industrial Box Computer. Industrial PC Ultra compact size (TBOX-1 Series), Industrial PC Rich IOs (TBOX-2 Series), Industrial PC PoE function (TBOX-3 Series),

Industrial PC Ultra compact size (TBOX-1 Series), Industrial PC Rich IOs (TBOX-2 Series), Industrial PC PoE function (TBOX-3 Series),