Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Imaging Source Việt Nam, Đại diên phân phối camera công nghiệp Imaging Source tại Việt Nam

Imaging Source

Card PCI Express 16 kênh vào/ra số DIO + 12 kênh Timer/Counter ICP DAS PEX-TMC12A

PEX-TMC12A CR PCI Express, 12-ch Timer/Counter Board (RoHS) Includes one CA-4002 D-Sub connector

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Camera công nghiệp USB 3.1 Mono 4,096×2,160 (8.8 MP), 35 fps Imaging Source DMK 38UX267

 • 1 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX267)
 • 4,096×2,160 (8.8 MP), up to 35 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp USB 3.1 Mono 4,096×2,160 (8.8 MP), 42 fps Imaging Source DMK 38UX255

 • 1 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX255)
 • 4,096×2,160 (8.8 MP), up to 42 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp USB 3.1 Mono 4,096×3,000 (12.3 MP), 26 fps Imaging Source DMK 38UX304

 • 1.1 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX304)
 • 4,096×3,000 (12.3 MP), up to 26 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp USB 3.1 Mono 4,096×3,000 (12.3 MP), 30 fps Imaging Source DMK 38UX253

 • 1.1 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX253)
 • 4,096×3,000 (12.3 MP), up to 30 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp USB 3.1 Mono 720×540 (0.4 MP), 539 fps Imaging Source DMK 37AUX287

 • 1/2.9 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX287)
 • 720×540 (0.4 MP), up to 539 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp USB 3.1 Mono 1,440×1,080 (1.6 MP), 238 fps Imaging Source DMK 37AUX273

 • 1/2.9 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX273)
 • 1,440×1,080 (1.6 MP), up to 238 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp USB 3.1 Mono 1,920×1,080 (2.1 MP), 143 fps Imaging Source DMK 37AUX290

 • 1/2.8 inch Sony CMOS STARVIS sensor (IMX290)
 • 1,920×1,080 (2.1 MP), up to 143 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp USB 3.1 Mono 2,048×1,536 (3.1 MP), 119 fps Imaging Source DMK 37AUX252

 • 1/1.8 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX252)
 • 2,048×1,536 (3.1 MP), up to 119 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Camera công nghiệp USB 3.0 Color 4,096×2,160 (8.8 MP), 42 fps Imaging Source DFK 38UX255

 • 1 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX255)
 • 4,096×2,160 (8.8 MP), up to 42 fps
 • Global shutter
 • Trigger and I/O inputs
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Windows and Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source
1 2 3 4 5 6 38