Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module 10 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87018ZW

Lượt xem: 625

I-87018ZW-G/S CR 10-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS)
Include I-87018Z Module and DB-1820 Daughter Board
I-87018ZW-G/S2 CR 10-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS)
Include I-87018Z Module ,DN-1822 Daughter Board and 1.8 m Cable

Vendor: ICP DAS