Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 vào/ra tín hiệu kết hợp tương tự/số (Module Multifunction I/O I-7000 & M-7000)

Module RS-485 vào/ra tín hiệu kết hợp tương tự/số (Module Multifunction I/O I-7000 & M-7000) ICP DAS

The I-7000 series is a family of network data acquisition and control modules that support DCON protocols. It has the same form factor as the M-7000 series.The M-7000 series is a family of network data acquisition and control modules that support Modbus RTU and DCON protocols. With the Modbus RTU protocol, it can easily communicate with most popular SCADA/ HMI software and PLC. It has the same form factor as the I-7000 series.

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu ra tương tự (AO) + 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS M-7024U

M-7024U-G CR 4-channel Analog Output,4-channel Digital Input and 4-channel Digital Output Module using the DCON and Modbus Protocols
(Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu ra tương tự (AO) + 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS M-7024UD

M-7024UD-G CR M-7024U with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu vào tương tự (AI) + 5 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7002

M-7002-G CR 4-channel AI, 5-channel DI and 4-channels Relay Output Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 6 kênh đầu vào tương tự (AI) +2 kênh đầu ra tương tự (AO)+ 3 kênh đầu vào số (DI) + 3 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS M-7026

M-7026-G CR 6-channel Analog Input, 2-channel Analog Output, 3-channel Digital Input and 3-channel Digital Output Module using the
DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu vào tương tự (AI) + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7003

M-7003-G CR 8-channel AI and 4-channel Relay Output Module using the DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 vào/ra tín hiệu kết hợp tương tự/số (Module Multifunction I/O I-7000 & M-7000) ICP DAS