Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm

Part 4. Phần mềm SCADA – Khai báo và quản trị Tag Name

Trong "Part 4" chúng ta cùng tìm hiểu về "cơ sở dữ liệu".

Part 3. Phần mềm SCADA – Thiết kế đồ họa

Trong "Part 3" chúng ta cùng tìm hiểu về "thiết kế đồ họa"

Part 2. Phần mềm SCADA – CimonX

Trong "Part 2" chúng ta tìm hiểu tổng quan về phần mềm con "CimonX"

Part 1. Phần mềm SCADA – CimonD

Trong "Part 1" chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tổng quan về phần mềm con "CimonD"

Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt phần mềm Cimon-SCADA

Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt phần mềm Cimon-SCADA

Hướng dẫn cấu hình F2103 GPRS IP Modem

Hướng dẫn cấu hình F2103 GPRS IP Modem

Hướng dẫn cấu hình F2403 WCDMA (3G) IP Modem

Hướng dẫn cấu hình F2403 WCDMA (3G) IP Modem
1 2 3 4 5 6