Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI & Touch Monitor ICP DAS)

Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI & Touch Monitor ICP DAS)

Showing 1–16 of 48 results

Bộ điều khiển HMI cầm tay ICP DAS iVIEW-100-40

iVIEW-100-40 Handheld Controller with 512k flash ,512k SRAM, CPU is 40MHz

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình màn hình 3.5 inch ICP DAS VP-23W7

VP-23W7-EN CR ISaGRAF based ViewPAC with 3.5″ LCD and 3 I/O slots (OS: Multilanguage) (RoHS)
VP-23W7-TC CR ISaGRAF based ViewPAC with 3.5″ LCD and 3 I/O slots (OS: Traditional Chinese) (RoHS)
VP-23W7-SC CR ISaGRAF based ViewPAC with 3.5″ LCD and 3 I/O slots (OS: Simplified Chinese) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ điều khiển lập trình màn hình cảm ứng 10.4 inch ICP DAS VP-4137

VP-4137-EN CR ISaGRAF based ViewPAC with 10.4″ Touch LCD and 3 I/O slots (OS: Multilanguage) (RoHS)
VP-4137-TC CR ISaGRAF based ViewPAC with 10.4″ Touch LCD and 3 I/O slots (OS: Traditional Chinese) (RoHS)
VP-4137-SC CR ISaGRAF based ViewPAC with 10.4″ Touch LCD and 3 I/O slots (OS: Simplified Chinese) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Bộ điều khiển lập trình màn hình cảm ứng 5.7 inch ICP DAS VP-25W7

VP-25W7-EN CR ISaGRAF based ViewPAC with 5.7″ Touch LCD and 3 I/O slots (OS: Multilanguage) (RoHS)
VP-25W7-TC CR ISaGRAF based ViewPAC with 5.7″ Touch LCD and 3 I/O slots (OS: Traditional Chinese) (RoHS)
VP-25W7-SC CR ISaGRAF based ViewPAC with 5.7″ Touch LCD and 3 I/O slots (OS: Simplified Chinese) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: 3Onedata

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-H

TPD-280-H CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-M1

TPD-280-M1 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-M2

TPD-280-M2 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-M3

TPD-280-M3 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280U-H

TPD-280U-H CR 2.8” Touch HMI device with RS-485, USB download, RTC (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-H

TPD-283-H CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-M1

TPD-283-M1 CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-M2

TPD-283-M2 CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-M3

TPD-283-M3 CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283U-H

TPD-283U-H CR 2.8” Touch HMI device with RS-485, RTC, Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 2.8” LCD ICP DAS TPD-283U-M1

TPD-283U-M1 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (including Self-Tuner), RTC, Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng Touch HMI 2.8” LCD ICP DAS TPD-283U-M2

TPD-283U-M2 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (including Self-Tuner), RTC, Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI & Touch Monitor ICP DAS)