Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ chuyển đổi quang điện Gigabit (Media Converter)

Bộ chuyển đổi quang điện Gigabit (Media Converter) Planet

Media Conversion,Gigabit Media Converter,Chassis Managed Gigabit Media Converter,Standalone Managed Gigabit Media Converter,Standard Gigabit Media Converter,Standard PoE Gigabit Media Converter,Standard 10Gigabit Media Converter

Showing 1–16 of 23 results

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng 10G/5G/2.5G/1G/100M Ethernet + 1 cổng quang 10GBASE-X SFP+ Planet XT-705A

10G/5G/2.5G/1G/100M Copper to 10GBASE-X SFP+ Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (Multi Mode, SC, 550M) Planet GST-802

10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX Smart Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (Multi Mode, SC, 550M) Planet GT-802

10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX Gigabit Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (Single Fiber, Single Mode, SC, 15KM) Planet GST-806A15/GST-806B15

10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX Smart Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (single fiber, Single Mode, SC, 15KM) Planet GT-806A15/GT-806B15

10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX Gigabit Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (single fiber, Single Mode, SC, 40KM) Planet GT-806A40/GT-806B40

10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX Gigabit Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (Single Fiber, Single Mode, SC, 60KM) Planet GST-806A60/GST-806B60

10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX Smart Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (single fiber, Single Mode, SC, 60KM) Planet GT-806A60/GT-806B60

10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX Gigabit Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (Single Mode, SC, 10KM) Planet GST-802S

10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX Smart Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (Single Mode, SC, 10KM) Planet GT-802S

10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX Gigabit Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (Single Mode, SC, 40KM) Planet GT-802S40

10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX Gigabit Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (Single Mode, SC, 60KM) Planet GT-802S60

10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX Gigabit Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang SFP Planet GST-805A

10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX Smart Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang SFP Planet GT-805A

10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX Gigabit Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng Gigabit Quang SFP Planet GT-1205A

10/100/1000BASE-T to Dual 100/1000BASE-X SFP Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit PoE Ethernet + 1 cổng Gigabit Quang (Multi Mode, SC, 550M) Planet GTP-802

100/1000BASE-X to 10/100/1000BASE-T PoE+ Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET
1 2

Bộ chuyển đổi quang điện Gigabit (Media Converter) Planet