Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Bộ chuyển đổi quang điện (Fast Ethernet Media Converter)

Bộ chuyển đổi quang điện (Fast Ethernet Media Converter) Planet

Media Conversion,Fast Ethernet Media Converter,Chassis Managed Fast Ethernet Media Converter,Standard Fast Ethernet Media Converter,Standard PoE Fast Ethernet Media Converter

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (Multi Mode, MT-RJ, 2KM) Planet FT-803

10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Converters

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (Multi Mode, Sc, 2KM) Planet FST-802

10/100BASE-TX to 100BASE-FX Smart Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (Multi Mode, SC, 2KM) Planet FT-802

10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Converters

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (Multi Mode, ST, 2KM) Planet FST-801

10/100BASE-TX to 100BASE-FX Smart Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (Multi Mode, ST, 2KM) Planet FT-801

10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Converters

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (Single Fiber, Single Mode, SC, 20KM) Planet FST-806A20/FST-806B20

10/100BASE-TX to 100BASE-FX Smart Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (Single Fiber, Single Mode, SC, 20KM) Planet FT-806A20/FT-806B20

10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Converters

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (Single Fiber, Single Mode, SC, 60KM) Planet FT-806A60/FT-806B60

10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Converters

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (Single Mode, SC, 15KM) Planet FST-802S15

10/100BASE-TX to 100BASE-FX Smart Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (Single Mode, SC, 15KM) Planet FT-802S15

10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Converters

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (Single Mode, SC, 35KM) Planet FST-802S35

10/100BASE-TX to 100BASE-FX Smart Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (Single Mode, SC, 35KM) Planet FT-802S35

10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Converters

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (Single Mode, SC, 50KM) Planet FST-802S50

10/100BASE-TX to 100BASE-FX Smart Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang (Single Mode, SC, 50KM) Planet FT-802S50

10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Converters

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang (Multi Mode, SC, 2KM) Planet FTP-802

100Base-FX to 10/100Base-TX PoE Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang (Single Mode, SC, 15KM) Planet FTP-802S15

100Base-FX to 10/100Base-TX PoE Media Converter

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Bộ chuyển đổi quang điện (Fast Ethernet Media Converter) Planet