Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Máy tính công nghiệp không quạt JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt – Industrial Fanless Embedded Box PC JHC Technology

JHCETCH’s industrial fanless embedded computer are ideal for a variety of applications like industrial automation and control, networking appliance, data acquisition, digital signage. JHCETCH’s industrial fanless box computers that feature compact, significant I/O and expansions, are designed to fulfill space-critical computing applications.

Showing 49–64 of 65 results

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, H110 Chipset, 2*LAN, 4*USB3.0, 10*COM, PCIeX16/PCI, HDMI, DP, VGA, 32-bit DIO, DC 12~24V JHCTECH KMDA-3920ETC/S001

Fanless Box Computer, Intel® Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, H110 Chipset, 2*DDR4, 2*LAN, 4*USB3.0, 10*COM, 1*Mini PCIe, 1*PCIe X16/1*PCI, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 16+16-bit DIO, 1*PS/2, 2*2.5″ SATA bay, 1*M.2, 1*mSATA, DC 12~24V, TPM2.0

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, H110 Chipset, 2*LAN, 7*USB, 4*COM, 1*PCIe x16, 1*PCIe x1, 2*PCI, HDMI, DP, VGA, 8-bit DIO, DC 12~24V JHCTECH KMDA-3921/S001

Embeded Box Computer, Intel®Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, H110 Chipset, 2*DDR4, 2*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 1*Mini PCIe, 1*PCIe X16, 1*PCIe X1, 2*PCI, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 8-bit DIO, 1*PS/2, 1*I-port, 2*2.5″ SATA bay, 1*M.2, 1*mSATA, DC 12~24V, TPM2.0

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, H110 Chipset, 2*LAN, 7*USB, 4*COM, PCIeX16+PCIeX4or 2*PCI, HDMI, DP, VGA, 8-bit DIO, 1*I-port, DC 12~24V JHCTECH KMDA-3920/S001

Embedded Box Computer, Intel® Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, H110 Chipset, 2*DDR4, 2*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 1*Mini PCIe, PCIe X16+PCIe X4/2*PCI, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 8-bit DIO, 1*PS/2, 1*I-port, 2*2.5″ SATA bay, 1*M.2, 1*mSATA, DC 12~24V, TPM2.0

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, Q170 Chipset, 2*LAN, 4*USB3.0, 10*COM, PCIeX16/PCI, HDMI, DP, VGA, 32-bit DIO, DC 12~24V JHCTECH KMDA-3920ETC/S002

Fanless Box Computer, Intel® Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, Q170 Chipset, 2*DDR4, 2*LAN, 4*USB3.0, 10*COM, 1*Mini PCIe, 1*PCIe X16/1*PCI, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 16+16-bit DIO, 1*PS/2, 2*2.5″ SATA bay, 1*M.2, 1*mSATA, DC 12~24V, TPM2.0

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, Q170 Chipset, 2*LAN, 7*USB, 4*COM, 1*PCIe x16, 1*PCIe x1, 2*PCI, HDMI, DP, VGA, 8-bit DIO, DC 12~24V JHCTECH KMDA-3921/S002

Embeded Box Computer, Intel®Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, Q170 Chipset, 2*DDR4, 2*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 1*Mini PCIe, 1*PCIe X16, 1*PCIe X1, 2*PCI, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 8-bit DIO, 1*PS/2, 1*I-port, 2*2.5″ SATA bay, 1*M.2, 1*mSATA, DC 12~24V, TPM2.0

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, Q170 Chipset, 2*LAN, 7*USB, 4*COM, PCIeX16+PCIeX4or 2*PCI, HDMI, DP, VGA, 8-bit DIO, 1*I-port, DC 12~24V JHCTECH KMDA-3920/S002

Embedded Box Computer, Intel® Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, Q170 Chipset, 2*DDR4, 2*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 1*Mini PCIe, PCIe X16+PCIe X4/2*PCI, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 8-bit DIO, 1*PS/2, 1*I-port, 2*2.5″ SATA bay, 1*M.2, 1*mSATA, DC 12~24V, TPM2.0

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® Skylake/ Kabylake Core I3/I5/I7 CPU, 11*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 24 bit Iso.DIO, 1*M.2, 2*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 1*I-port, 2*2.5″ SATA bay, 1*mSATA, DC 6~48V JHCTECH KMDA-3601/S003

Fanless Box Computer, Intel® Q170+SKL/KAL-S LGA1151 CPU, 11*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 24 bit Iso.DIO, 1*M.2, 2*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 1*I-port, 2*2.5″ SATA bay, 1*mSATA, DC 6~48V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® Skylake/ Kabylake Core I3/I5/I7 CPU, 11*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 24 bit Iso.DIO, 1*M.2, 2*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 1*I-port, 2*2.5″ SATA bay, 1*mSATA, DC 6~48V JHCTECH KMDA-3601/S003 (Sao chép)

GPU In-Vehical Computer, Intel® Q170+SKL/KAL-S LGA1151 CPU, MXM3.1 GPU, 3*LAN, 4*POE, 6*USB3.0, 3*USB2.0, 2*COM,16*Iso. DIO, 1*M.2,2*Mini PCIe, 2*HDMI, 4*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 2*I-port, 1*2.5″ SATA bay,1*mSATA, ITPS DC 6~48V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® Skylake/ Kabylake Core I3/I5/I7 CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 8+16-bit DIO, 1*PS/2, 2*2.5″ SATA bay, 1*M.2, 1*mSATA, DC 12~24V, TPM2.0 JHCTECH KMDA-3610/S001

Fanless Box Computer, Intel® Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, H110 Chipset, 2*DDR4, 2*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 8+16-bit DIO, 1*PS/2, 2*2.5″ SATA bay, 1*M.2, 1*mSATA, DC 12~24V, TPM2.0

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® Skylake/ Kabylake Core I3/I5/I7 CPU, 3*LAN, 4*POE, 6*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 16 bit Iso.DIO, 1*M.2, 2*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 1*I-port, 2*2.5″ SATA bay, 1*mSATA, DC 6~48V JHCTECH KMDA-3601/S001

Fanless Box Computer, Intel® Q170+SKL/KAL-S LGA1151 CPU, 3*LAN, 4*POE, 6*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 16 bit Iso.DIO, 1*M.2, 2*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 1*I-port, 2*2.5″ SATA bay, 1*mSATA, DC 6~48V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® Skylake/ Kabylake Core I3/I5/I7 CPU, 7*LAN, 6*USB3.0, 3*USB2.0, 2*COM, 16*DIO, 1*M.2, 2*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 2*I-port, 1*2.5″ SATA bay, 1*mSATA, ITPS DC 6~48V JHCTECH KMDA-3602/T001

GPU In-Vehical Computer, Intel® Q170+SKL/KAL-S LGA1151 CPU, 7*LAN, 6*USB3.0, 3*USB2.0, 2*COM, 16*DIO, 1*M.2, 2*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 2*I-port, 1*2.5″ SATA bay, 1*mSATA, ITPS DC 6~48V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® Skylake/ Kabylake Core I3/I5/I7 CPU, 7*LAN, 6*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 16 bit Iso.DIO, 1*M.2, 2*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 1*I-port, 2*2.5″ SATA bay, 1*mSATA, DC 6~48V JHCTECH KMDA-3601/S002

Fanless Box Computer, Intel® Q170+SKL/KAL-S LGA1151 CPU, 7*LAN, 6*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 16 bit Iso.DIO, 1*M.2, 2*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 1*I-port, 2*2.5″ SATA bay, 1*mSATA, DC 6~48V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® Skylake/ Kabylake Core I3/I5/I7 CPU, Intel® Q170, 2*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 8+16-bit DIO, 1*PS/2, 2*2.5″ SATA bay, 1*M.2, 1*mSATA, DC 12~24V, TPM2.0 JHCTECH KMDA-3610/S002

Fanless Box Computer, Intel® Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, Q170 Chipset, 2*DDR4, 2*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, Audio out, Mic, 8+16-bit DIO, 1*PS/2, 2*2.5″ SATA bay, 1*M.2, 1*mSATA, DC 12~24V, TPM2.0

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính nhúng công nghiệp Intel® Celeron 4305U, 1*HDMI, 1*DP, 2*LAN, 4*USB3.0, 3/4*COM, 8-bit DIO, 1*M.2, 1*Mini PCIe, 1*2.5”SATA, DC 12V JHCTECH PADR-M101/S004

Embedded box computer, Intel® Whiskey lake U CPU, Dual channel DDR4 2*SO-DIMM,1*HDMI, 1*DP, 1*Line out&Mic(Optional), 2*LAN, 4*USB3.0, 3/4*COM, 8-bit DIO, 1*M.2, 1*Mini PCIe, 1*2.5”SATA, DC 12V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính nhúng công nghiệp Intel® Core I3-8145U, 1*HDMI, 1*DP, 2*LAN, 4*USB3.0, 3/4*COM, 8-bit DIO, 1*M.2, 1*Mini PCIe, 1*2.5”SATA, DC 12V JHCTECH PADR-M101/S001

Embedded box computer, Intel® Whiskey lake U CPU, Dual channel DDR4 2*SO-DIMM,1*HDMI, 1*DP, 1*Line out&Mic(Optional), 2*LAN, 4*USB3.0, 3/4*COM, 8-bit DIO, 1*M.2, 1*Mini PCIe, 1*2.5”SATA, DC 12V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính nhúng công nghiệp Intel® Core I5-8265U, 1*HDMI, 1*DP, 2*LAN, 4*USB3.0, 3/4*COM, 8-bit DIO, 1*M.2, 1*Mini PCIe, 1*2.5”SATA, DC 12V JHCTECH PADR-M101/S002

Embedded box computer, Intel® Whiskey lake U CPU, Dual channel DDR4 2*SO-DIMM,1*HDMI, 1*DP, 1*Line out&Mic(Optional), 2*LAN, 4*USB3.0, 3/4*COM, 8-bit DIO, 1*M.2, 1*Mini PCIe, 1*2.5”SATA, DC 12V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology
1 2 3 4 5