Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Máy tính công nghiệp không quạt JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt – Industrial Fanless Embedded Box PC JHC Technology

JHCETCH’s industrial fanless embedded computer are ideal for a variety of applications like industrial automation and control, networking appliance, data acquisition, digital signage. JHCETCH’s industrial fanless box computers that feature compact, significant I/O and expansions, are designed to fulfill space-critical computing applications.

Showing 33–48 of 65 results

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® I5-1135G7, 3*LAN, 2*COM, 6*USB, 8-bit DIO, 1*DP, 1*HDMI, 1*Mini PCIe, 2*M.2, 1*MIO, 1*I-Port, 1*mSATA, 1*2.5”SATA bay, DC-IN 9-36V JHCTECH KMDA-3301-S002

Fanless Box Computer, Intel® Core I5-1135G7, 2*DDR4 SODIMM, 3*2.5G-LAN, 2*USB3.2, 4*USB2.0, 2*COM, 8-bit DIO,1*DP, 1*HDMI, opt Audio out and Mic, 1*Mini PCIe, 1*M.2 B-key, 1*M.2 M-Key, 1*MIO, 1*I-Port, 1*mSATA, 1*2.5”SATA bay, DC-IN 9-36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® I5-6200U/I5-7200U CPU, 2*PCIe/PCI, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8-bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP , 1*VGA, Audio out, 1*MIC, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 12~24V JHCTECH KMDA-3820-S002

Fanless Box Computer, Intel® I5-6200U/I5-7200U CPU, 2*PCIe/PCI, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8-bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP , 1*VGA, Audio out, 1*MIC, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 12~24V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® I5-6200U/I5-7200U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8-bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP , 1*VGA, 1*PS/2, Audio out, 1*MIC, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 12~24V JHCTECH KMDA-3212-S002

Fanless Box Computer, Intel® I5-6200U/I5-7200U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8-bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP , 1*VGA, 1*PS/2, Audio out, 1*MIC, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 12~24V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® I5-8265U, 1*HDMI, 1*DP, 1*Line out&Mic, 5*LAN, 6*USB, 5*COM, 8-bit DIO, 1*M.2, 1*Mini PCIe, 1*SIM slot, 1*mSATA, 1*2.5”SATA, DC9~36V JHCTECH KMDA-3230/S002

Fanless Box Computer, Intel® Core I5-8265U, Dual channel DDR4 2*SO-DIMM,1*HDMI,1*DP,1*Line out&Mic,5*LAN,4*USB3.1,2*USB2.0,5*COM,8-bit DIO,1*M.2,1*Mini PCIe,1*SIM slot, 1*mSATA,1*2.5”SATA,DC9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® I7-1165G7, 3*LAN, 2*COM, 6*USB, 8-bit DIO, 1*DP, 1*HDMI, 1*Mini PCIe, 2*M.2, 1*MIO, 1*I-Port, 1*mSATA, 1*2.5”SATA bay, DC-IN 9-36V JHCTECH KMDA-3301-S003

Fanless Box Computer, Intel® Core I7-1165G7, 2*DDR4 SODIMM, 3*2.5G-LAN, 2*USB3.2, 4*USB2.0, 2*COM, 8-bit DIO,1*DP, 1*HDMI, opt Audio out and Mic, 1*Mini PCIe, 1*M.2 B-key, 1*M.2 M-Key, 1*MIO, 1*I-Port, 1*mSATA, 1*2.5”SATA bay, DC-IN 9-36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® I7-6500U/I7-7500U CPU, 2*PCIe/PCI, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8-bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP , 1*VGA, Audio out, 1*MIC, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 12~24V JHCTECH KMDA-3820-S003

Fanless Box Computer, Intel® I7-6500U/I7-7500U CPU, 2*PCIe/PCI, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8-bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP , 1*VGA, Audio out, 1*MIC, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 12~24V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® I7-6500U/I7-7500U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8-bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP , 1*VGA, 1*PS/2, Audio out, 1*MIC, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 12~24V JHCTECH KMDA-3212-S003

Fanless Box Computer, Intel® I7-6500U/I7-7500U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8-bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP , 1*VGA, 1*PS/2, Audio out, 1*MIC, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 12~24V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® I7-8565U, 1*HDMI, 1*DP, 1*Line out&Mic, 5*LAN, 6*USB, 5*COM, 8-bit DIO, 1*M.2, 1*Mini PCIe, 1*SIM slot, 1*mSATA, 1*2.5”SATA, DC9~36V JHCTECH KMDA-3230/S003

Fanless Box Computer, Intel® Core I7-8565U, Dual channel DDR4 2*SO-DIMM,1*HDMI,1*DP,1*Line out&Mic,5*LAN,4*USB3.1,2*USB2.0,5*COM,8-bit DIO,1*M.2,1*Mini PCIe,1*SIM slot, 1*mSATA,1*2.5”SATA,DC9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® J1900 CPU, 2*LAN, 1*USB3.0, 4*USB2.0,4*COM, 8bit DIO, 1*HDMI, 1*VGA, Audio out, 2*Mini PCIe, 1*I-port, 1*3.5″ HDD bay, DC 9~36V JHCTECH KMDA-2701/T001

Fanless Embedded Box Computer, Intel® J1900 CPU, 2*LAN, 1*USB3.0, 4*USB2.0,4*COM, 8bit DIO, 1*HDMI, 1*VGA, Audio out, 2*Mini PCIe, 1*I-port, 1*3.5″ HDD bay, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® J1900 CPU, 2*LAN, 1*USB3.0, 6*USB2.0, 6*COM, optional 8bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*VGA, 1*PS/2, DC 9~36V JHCTECH SCC-3116/T001

Fanless Box Computer, Intel® J1900 CPU, 2*LAN, 1*USB3.0, 6*USB2.0, 6*COM, optional 8bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*VGA, 1*PS/2, Audio out, 1*MIC, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® J1900 CPU, 2*LAN, 1*USB3.0, 6*USB2.0,6*COM, 8bit DIO, 1*HDMI, 1*VGA, Audio out/Mic, 2*Mini PCIe, 1*I-port, 1*3.5″ HDD bay, DC 9~36V JHCTECH KMDA-2701/S001

Fanless Embedded Box Computer, Intel® J1900 CPU, 2*LAN, 1*USB3.0, 6*USB2.0,6*COM, 8bit DIO, 1*HDMI, 1*VGA, Audio out/Mic, 2*Mini PCIe(One of them share slot with mSATA), 1*I-port, 1*3.5″ HDD bay, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® J1900 CPU, 3*LAN, 1*USB3.0, 6*USB2.0, 6*COM, optional 8bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*VGA, 1*PS/2, DC 9~36V JHCTECH SCC-3116/T002

Fanless Box Computer, Intel® J1900 CPU, 3*LAN, 1*USB3.0, 6*USB2.0, 6*COM, optional 8bit DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*VGA, 1*PS/2, Audio out, 1*MIC, 1*2.5″ driver bay, 1*mSATA, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® J1900 CPU, 4*LAN, 1*USB3.0, 6*USB2.0,6*COM, 24bit DIO, 1*HDMI, 1*VGA, Audio out and Mic, 1*Mini PCIe, 1*I-port, 1*3.5″ HDD bay, DC 9~36V JHCTECH KMDA-2701/S002

Fanless Embedded Box Computer, Intel® J1900 CPU, 4*LAN, 1*USB3.0, 6*USB2.0,6*COM, 24bit DIO, 1*HDMI, 1*VGA, Audio out and Mic, 1*Mini PCIe, 1*I-port, 1*3.5″ HDD bay, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® J1900 CPU,3*LAN, 1*USB3.0, 6*USB2.0, 10*COM, 16 bit DIO,1*HDMI, 1*VGA, Audio & Mic ,1*Mini PCIe, 1*I-port, 1*2.5″ Driver Bay, 1*mSATA, DC 9~36V JHCTECH KMDA-2702/S001

Fanless Embedded Box Computer, Intel® J1900 CPU,3*LAN, 1*USB3.0, 6*USB2.0, 10*COM, 16 bit DIO,1*HDMI, 1*VGA, Audio & Mic ,1*Mini PCIe, 1*I-port, 1*2.5″ Driver Bay, 1*mSATA, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® N3350 CPU, 4*LAN, 2*USB3.0, 5*USB2.0, 6*COM, 8bitDIO, 1*HDMI, 1*DP, 1*Audio out, 1*M.2, 1*mSATA, 1*I-port, 1*2.5″ HDD bay, DC 9~36V JHCTECH KMDA-2620/S001

Fanless Embedded Box Computer, Intel® N3350 CPU, 4*LAN, 2*USB3.0, 5*USB2.0, 6*COM, 8bitDIO, 1*HDMI, 1*DP, 1*Audio out, 1*M.2, 1*mSATA, 1*I-port, 1*2.5″ HDD bay, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology

Máy tính công nghiệp không quạt Intel® N4200 CPU, 4*LAN, 2*USB3.0, 5*USB2.0, 6*COM, 8bitDIO, 1*HDMI, 1*DP, 1*Audio out, 1*M.2, 1*mSATA, 1*I-port, 1*2.5″ HDD bay, DC 9~36V JHCTECH KMDA-2620/S003

Fanless Embedded Box Computer, Intel® N4200 CPU, 4*LAN, 2*USB3.0, 5*USB2.0, 6*COM, 8bitDIO, 1*HDMI, 1*DP, 1*Audio out, 1*M.2, 1*mSATA, 1*I-port, 1*2.5″ HDD bay, DC 9~36V

Đọc tiếp
Vendor: JHC Technology
1 2 3 4 5