Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Máy tính công nghiệp không quạt

Máy tính nhúng, Máy tính công nghiệp không quạt (Fanless Embedded System), IoT Gateway, Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Industrial AI Computer), … IBASE

Showing 1–16 of 75 results

Máy tính nhúng công nghiệp Gateway IoT iBASE AGS100

IoT Gateway Computer System with Intel® Atom™ x7/x5, Pentium® & Celeron® Processors

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp Gateway IoT iBASE AGS100T

Ultra-Compact IoT Gateway Computer System with Intel® Atom™ x7/x5, Pentium® & Celeron® Processors

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp Gateway IoT iBASE AGS102

IoT Gateway System with Intel® Atom™ x7/x5, Pentium® & Celeron® Processors

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp Gateway IoT iBASE AGS102T

Ultra-Compact IoT Gateway Computer System with Intel® Atom™ x7/x5, Pentium® & Celeron® Processors

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp iBASE AMI230AF

Expandable Fanless & Ventless System with 9th/8th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 Desktop Processors (35W TDP)

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp iBASE AMS210

Automatic Control System with 9th/8th Generation Intel® Core™ Processor

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp iBASE AMS210M

Automatic Control System with 9th/8th Generation Intel® Core™ Processor

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp iBASE CMI202-991

Expandable System with IBASE MI991AF Mini-ITX Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp iBASE CMI203-981M

Expandable Type System for IBASE Mini-ITX Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp iBASE CMI203-982M

Expandable Type System for IBASE Mini-ITX Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp iBASE CMI203-990-6100M

Expandable Type System for IBASE Mini-ITX Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp iBASE CMI203-990-6440M

Expandable Type System for IBASE Mini-ITX Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp iBASE CMI203-990-6820M

Expandable Type System for IBASE Mini-ITX Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp iBASE CMI203-991AFM

Expandable Type System for IBASE Mini-ITX Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp iBASE CMI203-991EFM

Expandable Type System for IBASE Mini-ITX Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE

Máy tính nhúng công nghiệp iBASE CMI203-992VF-X3G

Expandable Type System for IBASE Mini-ITX Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: IBASE
1 2 3 4 5

Embedded System, BOX Computer, Industrial Computer, IoT Gateway System, SBC System, Mini-ITX System, Automatic Control System, Industrial AI Computer