Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module I/O, bộ chuyển đổi, Gateway giao thức EtherCAT

Module I/O, bộ chuyển đổi, Gateway giao thức EtherCAT ICP DAS

Showing 1–16 of 35 results

Bộ chuyển đổi EtherCAT sang Modbus RTU và Power Meter ICP DAS ECAT-2610-DW

ECAT-2610-DW CREtherCAT to Modbus RTU and Power Meter Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi EtherCAT sang quang Single-mode SC 25KM ICP DAS ECAT-2511-A

ECAT-2511-A CR EtherCAT Single-Strand Media Converter, TX 1310 nm, RX 1550 nm, SC (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi EtherCAT sang quang Single-mode SC 25KM ICP DAS ECAT-2511-B

ECAT-2511-B CR EtherCAT Single-Strand Media Converter, TX 1550 nm, RX 1310 nm, SC (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi EtherCAT Slave sang Modbus RTU Master ICP DAS ECAT-2610

ECAT-2610 CR EtherCAT to Modbus RTU Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi EtherCAT Slave sang Modbus RTU Slave ICP DAS ECAT-2611

ECAT-2611 CR EtherCAT Slave to Modbus RTU Slave Gateway (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

EtherCAT Master 13 kênh vào/ra số + 1 kênh Encoder 2 trục ICP DAS ECAT-M801

ECAT-M801
EtherCAT Master, 13-channel digital I/O, 2-axis encoder interface
ECAT-M801/S
EtherCAT Master, 13-channel digital I/O, 2-axis encoder interface
Including a DN-26, a CA-1515M and a CA-2615M

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 kênh vào đo 3 trục Encoder + đầu ra Trigger ICP DAS ECAT-2092T

ECAT-2092T
EtherCAT two-channel incremental encoder counter with compare trigger output

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 1 kênh đầu vào biến dạng (Strain Gauge) ICP DAS ECAT-2016N

ECAT-2016N CR
EtherCAT Slave I/O Module with 16-bit,1 channel Strain Gauge (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 13 kênh đầu vào số + 4 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2050

ECAT-2050 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 4-ch Source or Sink type DO and 13-ch DI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra Relay cách ly ICP DAS ECAT-2061

ECAT-2061 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch Relay DO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2045

ECAT-2045 CR EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch Digital Outputs(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2057

ECAT-2057 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-NPN CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-8P8N CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2057-8P8N

ECAT-2057 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-NPN CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-8P8N CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2057-NPN

ECAT-2057 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-NPN CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-8P8N CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2057P

ECAT-2057P CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch Source-type Digital Outputs (500mA) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu vào số + 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2055-32

ECAT-2055-32 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO and 16-ch DI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Module I/O, bộ chuyển đổi, Gateway giao thức EtherCAT ICP DAS