Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Kít phát triển hệ thống xử lý ảnh

Kít phát triển hệ thống xử lý ảnh (Embedded vision), Development kits, MIPI CSI-2 sensor modules, MIPI CSI-2 board cameras, FPD-Link III board cameras, IP67-rated FPD-Link III cameras Embedded vision

Showing 1–16 of 48 results

Bo mạch camera công nghiệp FPD-Link III Color 1,440×1,080 (1.6 MP), 60 fps Imaging Source DFM 37CX296-ML

 • 1/2.9 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX296)
 • 1,440×1,080 (1.6 MP), up to 60 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp FPD-Link III Color 1,920×1,080 (2.1 MP), 60 fps Imaging Source DFM 37CX290-ML

 • 1/2.8 inch Sony CMOS STARVIS sensor (IMX290)
 • 1,920×1,080 (2.1 MP), up to 60 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp FPD-Link III Color 1,920×1,200 (2.3 MP), 100 fps Imaging Source DFM 37CR0234-ML

 • 1/2.6 inch OnSemi CMOS sensor (AR0234CS)
 • 1,920×1,200 (2.3 MP), up to 100 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp FPD-Link III Color 1,920×1,200 (2.3 MP), 60 fps Imaging Source DFM 37CX390-ML

 • 1/2.7 inch Sony CMOS sensor (IMX390)
 • 1,920×1,200 (2.3 MP), up to 60 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp FPD-Link III Color 2,592×1,944 (5 MP), 30 fps Imaging Source DFM 37CX335-ML

 • 1/2.8 inch Sony CMOS STARVIS sensor (IMX335)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 30 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp FPD-Link III Color 720×540 (0.4 MP), 120 fps Imaging Source DFM 37CX297-ML

 • 1/2.9 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX297)
 • 720×540 (0.4 MP), up to 120 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp FPD-Link III Mono 1,440×1,080 (1.6 MP), 60 fps Imaging Source DMM 37CX296-ML

 • 1/2.9 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX296)
 • 1,440×1,080 (1.6 MP), up to 60 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp FPD-Link III Mono 1,920×1,080 (2.1 MP), 60 fps Imaging Source DMM 37CX290-ML

 • 1/2.8 inch Sony CMOS STARVIS sensor (IMX290)
 • 1,920×1,080 (2.1 MP), up to 60 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp FPD-Link III Mono 1,920×1,200 (2.3 MP), 100 fps Imaging Source DMM 37CR0234-ML

 • 1/2.6 inch OnSemi CMOS sensor (AR0234CS)
 • 1,920×1,200 (2.3 MP), up to 100 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp FPD-Link III Mono 2,592×1,944 (5 MP), 30 fps Imaging Source DMM 37CX335-ML

 • 1/2.8 inch Sony CMOS STARVIS sensor (IMX335)
 • 2,592×1,944 (5 MP), up to 30 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp FPD-Link III Mono 720×540 (0.4 MP), 120 fps Imaging Source DMM 37CX297-ML

 • 1/2.9 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX297)
 • 720×540 (0.4 MP), up to 120 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp MIPI CSI-2 Color 1,440×1,080 (1.6 MP), 60 fps Imaging Source DFM 37AX296-ML

 • 1/2.9 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX296)
 • 1,440×1,080 (1.6 MP), up to 60 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp MIPI CSI-2 Color 1,440×1,080 (1.6 MP), 60 fps Imaging Source DFM 37MX296-ML

 • 1/2.9 inch Sony CMOS Pregius sensor (IMX296)
 • 1,440×1,080 (1.6 MP), up to 60 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp MIPI CSI-2 Color 1,920×1,080 (2.1 MP), 60 fps Imaging Source DFM 37AX290-ML

 • 1/2.8 inch Sony CMOS STARVIS sensor (IMX290)
 • 1,920×1,080 (2.1 MP), up to 60 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp MIPI CSI-2 Color 1,920×1,080 (2.1 MP), 60 fps Imaging Source DFM 37MX290-ML

 • 1/2.8 inch Sony CMOS STARVIS sensor (IMX290)
 • 1,920×1,080 (2.1 MP), up to 60 fps
 • Rolling shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source

Bo mạch camera công nghiệp MIPI CSI-2 Color 1,920×1,200 (2.3 MP), 60 fps Imaging Source DFM 37AR0234-ML

 • 1/2.6 inch OnSemi CMOS sensor (AR0234CS)
 • 1,920×1,200 (2.3 MP), up to 60 fps
 • Global shutter
 • Manufactured by The Imaging Source
 • Linux software included
Đọc tiếp
Vendor: Imaging Source
1 2 3

Kít phát triển hệ thống xử lý ảnh (Embedded vision), Development kits, MIPI CSI-2 sensor modules, MIPI CSI-2 board cameras, FPD-Link III board cameras, IP67-rated FPD-Link III cameras Embedded vision