Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm biến đo môi trường thông minh(DL Series & CL Series)

Cảm biến đo môi trường thông minh (CH4, HCHO, PM2.5, CO, CO2, Nhiệt độ, độ ẩm, độ sương) kết nối RS-485, Ethernet, Wi-Fi, Modbus RTU/TCP, MQTT

Showing 1–16 of 69 results

Bộ đo và lưu trữ CO + nhiệt độ + độ ẩm, điểm sương kết nối RS-485 + Ethernet/Wi-Fi Modbus + MQTT ICP DAS CL-201-WF

CL-201-WF CR NEW Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ CO/CO2+ nhiệt độ + độ ẩm, điểm sương kết nối RS-485 + Ethernet/Wi-Fi Modbus + MQTT ICP DAS CL-203-WF

CL-203-WF CR NEW Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ CO+ CO2 + nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-203-E

CL-201-E CR ~ Available soon ~ Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-202-E CR ~ Available soon ~ Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-203-E CR ~ NEW ~ Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-207-E CR ~ Available soon ~ Remote HCHO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ CO+ nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-201-E

CL-201-E CR Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-202-E CR Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-203-E CR Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-207-E CR Remote HCHO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ CO2+ nhiệt độ + độ ẩm kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-202-E

CL-201-E CR ~ Available soon ~ Remote CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-202-E CR ~ Available soon ~ Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-203-E CR ~ NEW ~ Remote CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)
CL-207-E CR ~ Available soon ~ Remote HCHO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ CO2+ nhiệt độ + độ ẩm, điểm sương kết nối RS-485 + Ethernet/Wi-Fi Modbus + MQTT ICP DAS CL-202-WF

CL-202-WF CR NEW Remote CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ cường độ ánh sáng kết nối Ethernet/RS-485 Modbus & MQTT ICP DAS DL-120-E

DL-110-E CR Remote Illuminance/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module with Ethernet/RS-485 Inter face and PoE (Black Cover) (RoHS)
DL-110-E-W CR DL-110-E with White Cover (RoHS)
DL-120-E CR Remote Illuminance Data Logger Module with Ethernet/RS-485 Inter face and PoE (Black Cover) (RoHS)
DL-120-E-W CR DL-120-E with White Cover (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ cường độ ánh sáng kết nối Ethernet/RS-485 Modbus & MQTT ICP DAS DL-120-E-W

DL-110-E CR Remote Illuminance/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module with Ethernet/RS-485 Inter face and PoE (Black Cover) (RoHS)
DL-110-E-W CR DL-110-E with White Cover (RoHS)
DL-120-E CR Remote Illuminance Data Logger Module with Ethernet/RS-485 Inter face and PoE (Black Cover) (RoHS)
DL-120-E-W CR DL-120-E with White Cover (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ cường độ ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương kết nối Ethernet/RS-485 Modbus & MQTT ICP DAS DL-110-E

DL-110-E CR Remote Illuminance/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module with Ethernet/RS-485 Inter face and PoE (Black Cover) (RoHS)
DL-110-E-W CR DL-110-E with White Cover (RoHS)
DL-120-E CR Remote Illuminance Data Logger Module with Ethernet/RS-485 Inter face and PoE (Black Cover) (RoHS)
DL-120-E-W CR DL-120-E with White Cover (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ cường độ ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương kết nối Ethernet/RS-485 Modbus & MQTT ICP DAS DL-110-E-W

DL-110-E CR Remote Illuminance/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module with Ethernet/RS-485 Inter face and PoE (Black Cover) (RoHS)
DL-110-E-W CR DL-110-E with White Cover (RoHS)
DL-120-E CR Remote Illuminance Data Logger Module with Ethernet/RS-485 Inter face and PoE (Black Cover) (RoHS)
DL-120-E-W CR DL-120-E with White Cover (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ độ bụi PM2.5/CO/CO2+ nhiệt độ + độ ẩm, điểm sương kết nối RS-485 + Ethernet/Wi-Fi Modbus + MQTT ICP DAS CL-213-WF

CL-213-WF CR Remote PM2.5/CO/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ độ bụi PM2.5/CO+ nhiệt độ + độ ẩm, điểm sương kết nối RS-485 + Ethernet/Wi-Fi Modbus + MQTT ICP DAS CL-211-WF

CL-211-WF CR Remote PM2.5/CO/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ độ bụi PM2.5/CO2+ nhiệt độ + độ ẩm, điểm sương kết nối RS-485 + Ethernet/Wi-Fi Modbus + MQTT ICP DAS CL-212-WF

CL-212-WF CR Remote PM2.5/CO2/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ độ bụi PM2.5+ nhiệt độ + độ ẩm, điểm sương kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-210-E

CL-210-E CR ~ NEW ~ Remote PM2.5/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ độ bụi PM2.5+ nhiệt độ + độ ẩm, điểm sương kết nối RS-485 + Ethernet/Wi-Fi Modbus + MQTT ICP DAS CL-210-WF

CL-210-WF CR Remote PM2.5/Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485/Wi-Fi Interfaces and PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ đo và lưu trữ H2S + nhiệt độ + độ ẩm, điểm sương kết nối RS-485 + Ethernet Modbus + MQTT ICP DAS CL-206-E

CL-206-E CR ~ Available soon ~ Remote H2S /Temperature/Humidity/Dew Point Data Logger with Ethernet/RS-485 Interfaces and PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 5

Cảm biến đo môi trường thông minh (CH4, HCHO, PM2.5, CO, CO2, Nhiệt độ, độ ẩm, độ sương) kết nối RS-485, Ethernet, Wi-Fi, Modbus RTU/TCP, MQTT