Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Thiết bị chuyển mạch switch công nghiệp quản lý DIN-rail

Thiết bị chuyển mạch switch công nghiệp quản lý DIN-rail (DIN-rail Managed Ethernet Switches Planet)

Industrial Ethernet,DIN-rail Managed Ethernet Switches,L3 Ring Managed Ethernet Switch,L2+ Ring Managed Gigabit Ethernet Switch,L2/L4 Managed Gigabit Ethernet Switch

Showing 1–16 of 34 results

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 16-Cổng 10/100/1000T + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet IGS-4215-16T2S

Industrial L2/L4 16-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 4-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng 10/100/1000T + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet IGS-4215-4P4T2S

Industrial 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 4-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Cổng 10/100/1000T Planet IGS-4215-4P4T

Industrial 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port 10/100/1000T Managed Switch (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000Mbps Planet IGS-801M

8-Port 10/100/1000Mbps Managed Industrial Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000T + 2-Cổng 100/1000X SFP Wall-mount Planet WGS-4215-8T2S

Industrial 8-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X SFP Wall-mount Managed Switch (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000T + 2-Cổng 1G/2.5G SFP Wall-mount Planet WGS-5225-8T2SV

Industrial 8-port 10/100/1000T + 2-port 1G/2.5G SFP Wall-mount Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 10/100/1000T + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet IGS-4215-8P2T2S

Industrial 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 100/1000X SFP Wall-mount Planet WGS-4215-8P2S

Industrial 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Wall-mount Managed Switch (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 1G/2.5G SFP Wall-mount Planet WGS-5225-8P2S

Industrial 8-port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-port 1G/2.5G SFP Wall-mount Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 1G/2.5G SFP Wall-mount Planet WGS-5225-8P2SV

Industrial 8-port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-port 1G/2.5G SFP Wall-mount Managed Switch with LCD Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000T Wall-mount Planet WGS-4215-8T

Industrial 8-Port 10/100/1000T Wall-mount Managed Switch (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp 8-Cổng 10/100/1000T Wall-mount Planet WGS-804HPT

Industrial 8-Port 10/100/1000T Wall-mount Managed Switch with 4-Port PoE+ (-40~75 degrees C)

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp Layer 2+ 16-Cổng 10/100/1000T + 4-Cổng 100/1000X SFP Planet IGS-20040MT

Industrial L2+ 16-Port 10/100/1000T + 4-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp Layer 2+ 4-Cổng 10/100/1000T + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet IGS-5225-4T2S

L2+ Industrial 4-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X SFP Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp Layer 2+ 4-Cổng 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet IGS-5225-4P2S

L2+ Industrial 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP Managed Ethernet Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp Layer 2+ 4-Cổng 10/100/1000T 802.3bt PoE + 1-Cổng 10/100/1000T + 2-Cổng 100/1000X SFP Planet IGS-5225-4UP1T2S

Industrial L2+ 4-Port 10/100/1000T 802.3bt PoE + 1-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch

Đọc tiếp
Vendor: PLANET
1 2 3

Thiết bị chuyển mạch switch công nghiệp quản lý DIN-rail (DIN-rail Managed Ethernet Switches Planet)