Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Máy tính nhúng công nghiệp (DIN-rail Embedded System)

Máy tính nhúng công nghiệp (DIN-rail Embedded System) Axiomtek

Axiomtek’s DIN-rail fanless embedded systems are suitable for intelligent computing and communication solutions in mission critical environments, such as power plant automation and facility monitoring systems. Axiomtek’s DIN-rail fanless embedded PCs are rugged and have passed heavy industrial EMI/EMS (Electro-Magnetic Susceptibility/ Electro-Magnetic Interference) tests for reliability in hazardous environments

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Máy tính công nghiệp không quạt DIN Axiomtek ICO500-518

Fanless Embedded System with 7th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processors, Dual Modular I/O Expansion Design

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính nhúng công nghiệp không quạt Intel Atom E3845 CPU ICP DAS iBPC-4081

iBPC-4081 Industrial fanless embedded Box PC with Intel Atom E3845 CPU

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính nhúng không quạt dạng DIN Axiomtek ICO100-839

ICO100-839
DIN-rail Fanless Embedded System with Intel® Celeron® Processor N3350, 2 COM, LAN, 2 USB and DIO

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính nhúng không quạt dạng DIN Axiomtek ICO120-83D

ICO120-83D
DIN-rail Fanless Embedded System with Intel® Celeron® Processor N3350, COM or CAN, 2 LAN, 2 USB and DIO

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính nhúng không quạt dạng DIN Axiomtek ICO300

ICO300
Robust DIN-rail Fanless Embedded System with Intel® Atom™ Processor E3815/E3827, 4 COM, 2 LANs, DIO and RTC

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính nhúng không quạt dạng DIN Axiomtek ICO300-83B

ICO300-83B
DIN-rail Fanless Embedded System with Intel® Celeron® Processor N3350/Pentium® Processor N4200, Isolated COM, LAN and DIO

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính nhúng không quạt dạng DIN Axiomtek ICO300-MI

ICO300-MI
Robust DIN-rail Fanless Embedded System with Intel® Atom™ Processor E3815 as an Intel® IoT Gateway Solution

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính nhúng không quạt dạng DIN Axiomtek ICO310

ICO310
Robust DIN-rail Fanless Embedded System with Intel® Celeron® Processor N3060/N3160, 2 COM, 4 USB, 2 GbE LANs (1 PoE PD), DIO and RTC

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính nhúng không quạt dạng DIN Axiomtek ICO320-83C

ICO320-83C
DIN-rail Fanless Embedded System with Intel® Celeron® Processor N3350, COM or CAN, PoE LAN and DIO

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính nhúng không quạt dạng DIN Axiomtek rBOX510-6COM

rBOX510-6COM
Robust Din-rail Fanless Embedded System with Intel® Atom™ Processor E3827 (1.75 GHz), 6 COM, SATA SSD, DIO, 2 GbE LANs and RTC

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Máy tính nhúng không quạt dạng DIN tiêu chuẩn chống cháy ATEX/C1D2 Axiomtek rBOX510-6COM (ATEX/C1D2)

rBOX510-6COM (ATEX/C1D2)
ATEX & CID2 Anti-Explosion Certified Robust DIN-rail Fanless Embedded System with Intel® Atom™ Processor E3827 (1.75GHz)

Đọc tiếp
Vendor: Axiomtek

Din Rail Embedded System,Box PC,Fanless Embedded Computer,Industrial Embedded Systems